Cryptos:

109

Beurzen:

10

Portefeuilles:

109

Marktkapitalisatie:

$2,307,264,340,229

Volume 24u:

$36,663,666,462

DeFI

Delen op sociale media

Wat betekent DeFI in cryptotermen?

DeFi, afgekort voor Gedecentraliseerde Financiën, verwijst naar een snelgroeiende beweging en ecosysteem die tot doel heeft traditionele financiële systemen en diensten opnieuw te creëren met behulp van gedecentraliseerde technologieën, met name blockchain en smart contracts.

DeFi-toepassingen opereren op openbare blockchains, zoals Ethereum, en streven naar open, inclusieve en toestemmingsloze toegang tot financiële diensten zonder de noodzaak van tussenpersonen zoals banken of financiële instellingen. DeFi omvat een breed scala aan gedecentraliseerde financiële toepassingen en protocollen die functionaliteiten bieden vergelijkbaar met traditionele financiële instrumenten. Deze toepassingen omvatten gedecentraliseerde uitwisselingen (DEXs), uitleen- en uitleenplatforms, yield farming, vermogensbeheer, stablecoins, derivaten en meer.

De kernprincipes die aan DeFi ten grondslag liggen, zijn transparantie, interoperabiliteit en samenstelbaarheid. DeFi-toepassingen worden doorgaans gebouwd met behulp van open-source smart contracts, waardoor iedereen de code kan bekijken en verifiëren. Interoperabiliteit stelt verschillende DeFi-protocollen in staat om te integreren en met elkaar te communiceren, waardoor een verbonden en naadloos financieel ecosysteem ontstaat.

Samenstelbaarheid verwijst naar de mogelijkheid om verschillende bouwstenen van DeFi te combineren om nieuwe financiële producten of diensten te creëren. DeFi-toepassingen maken gebruik van smart contracts om financiële transacties en overeenkomsten te automatiseren en uit te voeren, waardoor de noodzaak van tussenpersonen wordt weggenomen. Bijvoorbeeld, op gedecentraliseerde uitleenplatforms kunnen individuen rechtstreeks geld lenen of uitlenen aan andere deelnemers met behulp van smart contracts, die het leen- en terugbetalingsproces automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.

Een van de belangrijke voordelen van DeFi is het potentieel om financiële diensten te bieden aan mensen die mogelijk niet zijn aangesloten bij traditionele financiële systemen. DeFi-toepassingen stellen iedereen met een internetverbinding in staat om toegang te krijgen tot financiële diensten, ongeacht hun geografische locatie of achtergrond. Het is echter belangrijk op te merken dat DeFi nog steeds een opkomende en snel evoluerende ruimte is, en het brengt zijn eigen risico's en uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen omvatten kwetsbaarheden in smart contracts, beveiligingsrisico's, marktvolatiliteit, regelgevende onzekerheden en de noodzaak van gebruikerseducatie en verantwoorde financiële praktijken.

Samengevat verwijst DeFi naar de beweging en het ecosysteem dat tot doel heeft traditionele financiële systemen opnieuw te creëren met behulp van gedecentraliseerde technologieën zoals blockchain en smart contracts. Het biedt open en toestemmingsloze toegang tot een breed scala aan financiële diensten en instrumenten, zonder de noodzaak van tussenpersonen. DeFi bevordert transparantie, interoperabiliteit en samenstelbaarheid, waardoor individuen kunnen deelnemen aan een wereldwijd en inclusief financieel ecosysteem. Het is echter belangrijk om DeFi met voorzichtigheid te benaderen en op de hoogte te zijn van de bijbehorende risico's.

Vond je deze term duidelijk gedefinieerd?

Ja

Nee

Verken Andere Cryptotermen

dApp

Een dApp, afgekort voor Gedecentraliseerde Applicatie, verwijst naar een applicatie die opereert op een gedecentraliseerd netwerk, meestal een blockchain.

Lees Meer

DAO

DAO, of Decentralized Autonomous Organization, verwijst naar een type organisatie of entiteit die werkt via smart contracts op een blockchain, waarbij beslissingen collectief worden genomen door de deelnemers in plaats van een centrale autoriteit.

Lees Meer

Consensus

Consensus, in de context van gedecentraliseerde systemen zoals blockchain, verwijst naar de collectieve overeenstemming tussen deelnemers over de geldigheid en volgorde van transacties of wijzigingen in de status van het systeem.

Lees Meer

Cryptocurrency

Cryptocurrency refers to a digital or virtual form of currency that relies on cryptographic techniques for security and operates on decentralized networks called blockchains.

Lees Meer

DEX

Een DEX, afkorting voor Gedecentraliseerde Exchange, verwijst naar een type cryptocurrency-uitwisseling die opereert op een gedecentraliseerd netwerk, meestal met behulp van blockchaintechnologie.

Lees Meer

Dividenden

In de cryptowereld is het concept van dividenden minder vaak geassocieerd met cryptocurrencies in vergelijking met traditionele aandelen.

Lees Meer

DYOR

DYOR is een acroniem dat staat voor 'Do Your Own Research' (Doe Je Eigen Onderzoek). Het is een veelgebruikte uitdrukking in de cryptogemeenschap en dient als een herinnering voor individuen om grondig onderzoek en due diligence te verrichten voordat ze enige investering of financiële beslissing nemen.

Lees Meer

Exchange

In de financiële context verwijst een exchange naar een platform of marktplaats waar verschillende activa, zoals cryptocurrencies, aandelen, grondstoffen of fiatvaluta, kunnen worden gekocht, verkocht of verhandeld.

Lees Meer