Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,422,658,887,344

Khối Lượng 24 Giờ:

$40,915,057,458

AIOZ Network logo

AIOZ Network

AIOZ

$0.862

#56

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.862

Giá

56

Xếp Hạng

$943,451,747

Vốn Hóa Thị Trường

$6,427,052

Khối Lượng

$0.870

Cao Nhất

$0.851

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.83

%

1 Ngày

5.27

%

1 Tuần

4.22

%

1 Tháng

31.86

%

2 Tháng

-1.33

%

3 Tháng

348.33

%

6 Tháng

967.12

%

1 Năm

4,523.88

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.851

$0.870

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

AIOZ Network`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Stake
Tendermint Core
Byzantine Fault Tolerance
Staking
Tạo để kiếm
Sử dụng để kiếm
Truyền thông
Truyền hình
Web3
CDN
Lưu trữ tệp tin
Cơ sở hạ tầng
DePIN
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Layer 1
Tương tác
dApps
Khả năng mở rộng
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

1,094,023,531

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

2 Năm

Dấu thập phân

18

2

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN