Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,404,306,394,128

Khối Lượng 24 Giờ:

$38,223,259,894

Akash Network logo

Akash Network

AKT

$5.76

#44

-1

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$5.76

Giá

44

Xếp Hạng

$1,366,835,620

Vốn Hóa Thị Trường

$5,988,054

Khối Lượng

$5.83

Cao Nhất

$5.76

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.24

%

1 Ngày

23.64

%

1 Tuần

-1.26

%

1 Tháng

53.29

%

2 Tháng

-0.07

%

3 Tháng

65.54

%

6 Tháng

269.16

%

1 Năm

1,923.98

%

Thay Đổi 24 Giờ

$5.76

$5.83

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

237,106,380

388,539,008

N/A

Akash Network`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Delegated Proof of Stake
Tendermint Core
Byzantine Fault Tolerance
Staking
Chủ động
Thị trường
Cloud Storage
Cơ sở hạ tầng
Web3
Tài chính Phi tập trung
Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Quản Trị
Layer 1
Tương tác
Tăng tỷ lệ
dApps
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung cấp Tối đa

388,539,008

Cung Lưu Thông

237,106,380

Còn lại trong lưu thông

151,432,628

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

6

6

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN