Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,392,592,871,278

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,705,980,427

Arweave logo

Arweave

AR

$40.38

#30

2

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$40.38

Giá

30

Xếp Hạng

$2,643,126,304

Vốn Hóa Thị Trường

$90,846,972

Khối Lượng

$40.72

Cao Nhất

$39.84

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

-1.68

%

1 Ngày

11.88

%

1 Tuần

20.05

%

1 Tháng

91.24

%

2 Tháng

53.59

%

3 Tháng

298.30

%

6 Tháng

640.74

%

1 Năm

680.85

%

Thay Đổi 24 Giờ

$39.84

$40.72

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

65,454,185

66,000,000

Không áp dụng

Arweave`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Work
RandomX
Proof of Stake Personhood
Đào
Staking
Lưu trữ tệp tin
Chia sẻ tệp tin
Tính toán
Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Khả năng mở rộng
Layer 1
Token Phi tưởng
Nơi lưu trữ giá trị
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

66,000,000

Cung Lưu Thông

65,454,185

Còn lại trong lưu thông

545,815

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

5 Năm

Dấu thập phân

18

2

Tin Tức

205

Các Sàn Giao Dịch

5

Cặp Tiền

3

Biểu tượng

8

Cơ bản

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$80.69

Ngày ATH

Nov 04 2021

Ngày kể từ ATH

933

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.258

Ngày ATL

Apr 07 2020

Ngày kể từ ATL

1509