Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,398,324,070,246

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,334,732,935

Conflux logo

Conflux

CFX

$0.218

#57

1

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.218

Giá

57

Xếp Hạng

$880,820,467

Vốn Hóa Thị Trường

$21,655,971

Khối Lượng

$0.219

Cao Nhất

$0.216

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.69

%

1 Ngày

6.15

%

1 Tuần

2.73

%

1 Tháng

-3.52

%

2 Tháng

-44.25

%

3 Tháng

-3.40

%

6 Tháng

39.80

%

1 Năm

-24.55

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.216

$0.219

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Conflux`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Work
Tree-Graph
Đào
Staking
Tài chính
Fintech
Web3
Cơ sở hạ tầng
Tài chính Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Quản Trị
Tài chính Phi tập trung
Cross Chain
Tương tác
Khả năng mở rộng
Layer 1
dApps
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

4,038,566,730

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

18

4

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN