Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,404,306,394,128

Khối Lượng 24 Giờ:

$38,223,259,894

DeXe logo

DeXe

DEXE

$12.02

#69

-4

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$12.02

Giá

69

Xếp Hạng

$686,389,806

Vốn Hóa Thị Trường

$669,289

Khối Lượng

$12.03

Cao Nhất

$12.01

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.64

%

1 Ngày

1.45

%

1 Tuần

-0.59

%

1 Tháng

8.21

%

2 Tháng

23.82

%

3 Tháng

311.31

%

6 Tháng

279.14

%

1 Năm

388.69

%

Thay Đổi 24 Giờ

$12.01

$12.03

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

57,103,081

98,942,301

N/A

DeXe`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Staking
Web3
Cơ sở hạ tầng
Tài chính Phi tập trung
Phi tập trung
Quản Trị
Dao
Tài chính Phi tập trung
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung cấp Tối đa

98,942,301

Cung Lưu Thông

57,103,081

Còn lại trong lưu thông

41,839,220

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

18

9

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN