Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,346,266,824,297

Khối Lượng 24 Giờ:

$41,958,223,479

FTX Token logo

FTX Token

FTT

$1.61

#71

-10

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$1.61

Giá

71

Xếp Hạng

$528,053,336

Vốn Hóa Thị Trường

$3,154,389

Khối Lượng

$1.61

Cao Nhất

$1.59

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.99

%

1 Ngày

0.84

%

1 Tuần

2.99

%

1 Tháng

31.99

%

2 Tháng

-6.30

%

3 Tháng

-9.79

%

6 Tháng

-21.99

%

1 Năm

54.70

%

Thay Đổi 24 Giờ

$1.59

$1.61

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

328,895,104

352,170,015

Không áp dụng

FTX Token`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Giảm giá
Staking
Lợi ích
Fintech
Tài chính
Token
Phi tập trung
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

352,170,015

Cung Lưu Thông

328,895,104

Còn lại trong lưu thông

23,274,911

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

5 Năm

Dấu thập phân

18

11

Tin Tức

4

Các Sàn Giao Dịch

2

Cặp Tiền

2

Biểu tượng

3

Cơ bản

2

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$77.99

Ngày ATH

Sep 09 2021

Ngày kể từ ATH

989

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.819

Ngày ATL

Jun 13 2023

Ngày kể từ ATL

347