Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,398,324,070,246

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,334,732,935

GateToken logo

GateToken

GT

$7.96

#63

-2

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$7.96

Giá

63

Xếp Hạng

$742,191,745

Vốn Hóa Thị Trường

$2,197,380

Khối Lượng

$7.96

Cao Nhất

$7.88

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.76

%

1 Ngày

-0.07

%

1 Tuần

0.23

%

1 Tháng

18.97

%

2 Tháng

13.20

%

3 Tháng

68.62

%

6 Tháng

87.86

%

1 Năm

65.57

%

Thay Đổi 24 Giờ

$7.88

$7.96

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

GateToken`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Stake
Staking
Lợi ích
Giảm giá
Cho vay/Cho vay
Tài chính
Fintech
Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX)
Token giảm giá
Quản Trị
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

93,227,094

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

5 Năm

Dấu thập phân

18

4

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN