Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,397,604,770,500

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,435,440,635

Gnosis logo

Gnosis

GNO

$359.99

#56

-6

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$359.99

Giá

56

Xếp Hạng

$932,214,408

Vốn Hóa Thị Trường

$1,166,288

Khối Lượng

$364.96

Cao Nhất

$358.84

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

4.74

%

1 Ngày

11.06

%

1 Tuần

5.64

%

1 Tháng

-7.93

%

2 Tháng

-9.24

%

3 Tháng

5.01

%

6 Tháng

66.57

%

1 Năm

162.91

%

Thay Đổi 24 Giờ

$358.84

$364.96

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

2,589,588

3,000,000

Không áp dụng

Gnosis`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Staking
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Quản Trị
Giao dịch nguyên tử
Token Phi tưởng
Sidechain
Khả năng mở rộng
Staking
Layer 1
Hiếm hoi
Ẩn danh
dApps
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

3,000,000

Cung Lưu Thông

2,589,588

Còn lại trong lưu thông

410,412

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

7 Năm

31

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN