Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,404,306,394,128

Khối Lượng 24 Giờ:

$38,223,259,894

Golem logo

Golem

GLM

$0.554

#71

-12

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.554

Giá

71

Xếp Hạng

$553,757,256

Vốn Hóa Thị Trường

$4,659,603

Khối Lượng

$0.554

Cao Nhất

$0.552

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.19

%

1 Ngày

1.57

%

1 Tuần

-2.00

%

1 Tháng

46.84

%

2 Tháng

23.31

%

3 Tháng

121.42

%

6 Tháng

149.68

%

1 Năm

151.91

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.552

$0.554

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Golem`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Chủ động
Giảm giá
Lợi ích
Tính toán
Thị trường
Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Quản Trị
Khả năng mở rộng
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

1,000,000,000

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

6 Năm

Dấu thập phân

18

24

Các Sàn Giao Dịch

4

Cặp Tiền

2

Biểu tượng

6

Cơ bản

2

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$1.09

Ngày ATH

Jan 03 2018

Ngày kể từ ATH

2332

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.005264

Ngày ATL

Dec 24 2016

Ngày kể từ ATL

2707