Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,398,324,070,246

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,334,732,935

Haven Protocol logo

Haven Protocol

XHV

$0.199

#103

-12

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.199

Giá

103

Xếp Hạng

$8,551,288

Vốn Hóa Thị Trường

$104,066

Khối Lượng

$0.199

Cao Nhất

$0.199

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

-0.01

%

1 Ngày

0.02

%

1 Tuần

0.02

%

1 Tháng

151.39

%

2 Tháng

80.71

%

3 Tháng

73.40

%

6 Tháng

-10.45

%

1 Năm

-31.51

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.199

$0.199

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Haven Protocol`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Work
Doomslug
Đào
Tài chính
Fintech
Cơ sở hạ tầng
Phi tập trung
Layer 1
Quyền riêng tư
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

42,980,411

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Dấu thập phân

12

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN