Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,376,463,430,141

Khối Lượng 24 Giờ:

$44,281,878,863

Kava logo

Kava

KAVA

$0.658

#65

-8

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.658

Giá

65

Xếp Hạng

$712,634,902

Vốn Hóa Thị Trường

$6,495,179

Khối Lượng

$0.668

Cao Nhất

$0.655

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

-0.14

%

1 Ngày

2.36

%

1 Tuần

1.51

%

1 Tháng

3.73

%

2 Tháng

-31.50

%

3 Tháng

-10.18

%

6 Tháng

-14.88

%

1 Năm

-28.62

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.655

$0.668

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

1,082,856,253

1,082,860,679

Không áp dụng

Kava`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Practical Byzantine Fault Tolerance
Tendermint Core
Cho vay/Cho vay
Staking
Mượn
Vay nhanh
Yield
Giao dịch
Tài chính
Fintech
Web3
Cơ sở hạ tầng
Tài chính Phi tập trung
Nông Nghiệp Sinh Lợi
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Quản Trị
Dao
Cross Chain
Tương tác
Layer 1
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

1,082,860,679

Cung Lưu Thông

1,082,856,253

Còn lại trong lưu thông

4,426

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

4 Năm

Dấu thập phân

6

5

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN