Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,262,337,022,946

Khối Lượng 24 Giờ:

$35,494,757,963

Mina logo

Mina

MINA

$0.804

#57

-1

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.804

Giá

57

Xếp Hạng

$889,003,231

Vốn Hóa Thị Trường

$6,700,064

Khối Lượng

$0.806

Cao Nhất

$0.804

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.52

%

1 Ngày

4.84

%

1 Tuần

2.24

%

1 Tháng

4.56

%

2 Tháng

-35.20

%

3 Tháng

-40.79

%

6 Tháng

28.03

%

1 Năm

40.07

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.804

$0.806

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Mina`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Stake
Ouroboros Samasika
Staking
Thanh toán
Phương tiện trao đổi
Nguồn gốc dữ liệu
Tài chính
Fintech
Web3
Tài chính Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Chứng minh không biết
Quản Trị
Tương tác
Layer 1
Quyền riêng tư
Tăng tỷ lệ
dApps
zkRollup
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

1,105,507,849

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

9

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN