Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,266,602,604,017

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,515,462,054

Multi Collateral DAI logo

Multi Collateral DAI

DAI

$0.99908033

#21

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.99908033

Giá

21

Xếp Hạng

$5,342,970,294

Vốn Hóa Thị Trường

$4,948,388

Khối Lượng

$0.99935725

Cao Nhất

$0.99897625

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

-0.01

%

1 Ngày

-0.14

%

1 Tuần

-0.15

%

1 Tháng

-0.19

%

2 Tháng

-0.03

%

3 Tháng

-0.11

%

6 Tháng

-0.63

%

1 Năm

-0.35

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.99897625

$0.99935725

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Multi Collateral DAI`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Thanh toán
Tài chính
Fintech
Phương tiện trao đổi
Phi tập trung
Quản Trị
Stablecoin
Được hỗ trợ bằng tài sản đảm bảo
Dao

Contracts

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Ethereum

metamask logo

ERC20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

BNB

metamask logo

BEP20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Fantom

metamask logo

ERC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Polygon

metamask logo

ERC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Avalanche

metamask logo

ARC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Harmony

metamask logo

HRC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Moonriver

metamask logo

Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

5,347,888,596

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

4 Năm

Dấu thập phân

18

14

Tin Tức

15

Các Sàn Giao Dịch

10

Cặp Tiền

5

Biểu tượng

14

Cơ bản

2

Trích dẫn

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$1.14

Ngày ATH

Nov 10 2022

Ngày kể từ ATH

557

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.935

Ngày ATL

Mar 12 2023

Ngày kể từ ATL

435