Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,398,324,070,246

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,334,732,935

NEAR Protocol logo

NEAR Protocol

NEAR

$7.73

#17

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$7.73

Giá

17

Xếp Hạng

$8,275,595,856

Vốn Hóa Thị Trường

$146,273,418

Khối Lượng

$7.95

Cao Nhất

$7.73

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.38

%

1 Ngày

1.83

%

1 Tuần

15.70

%

1 Tháng

47.81

%

2 Tháng

16.08

%

3 Tháng

144.05

%

6 Tháng

305.57

%

1 Năm

392.05

%

Thay Đổi 24 Giờ

$7.73

$7.95

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

NEAR Protocol`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Stake
Doomslug
Staking
Web3
Cơ sở hạ tầng
Phi tập trung
Quản Trị
Khả năng mở rộng
Layer 1
Tăng tỷ lệ
dApps
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

1,070,242,659

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

4 Năm

Dấu thập phân

24

16

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN