Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,397,096,635,274

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,512,928,546

OMG Network logo

OMG Network

OMG

$0.674

#96

-2

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.674

Giá

96

Xếp Hạng

$94,570,511

Vốn Hóa Thị Trường

$2,321,274

Khối Lượng

$0.675

Cao Nhất

$0.669

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.19

%

1 Ngày

-9.23

%

1 Tuần

-10.51

%

1 Tháng

5.55

%

2 Tháng

-39.96

%

3 Tháng

-5.82

%

6 Tháng

-0.52

%

1 Năm

-19.66

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.669

$0.675

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

140,245,398

140,245,399

Không áp dụng

OMG Network`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Proof of Stake
Staking
Thanh toán
Tài chính
Fintech
Web3
Cơ sở hạ tầng
Tài chính Phi tập trung
Phi tập trung
Quản Trị
Layer 2
Tương tác
Khả năng mở rộng
dApps
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

140,245,399

Cung Lưu Thông

140,245,398

Còn lại trong lưu thông

0.755

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

6 Năm

Dấu thập phân

18

22

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$24.80

Ngày ATH

Jan 13 2018

Ngày kể từ ATH

2326

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.453

Ngày ATL

Mar 17 2020

Ngày kể từ ATL

1532