Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,398,324,070,246

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,334,732,935

PancakeSwap logo

PancakeSwap

CAKE

$2.93

#62

-11

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$2.93

Giá

62

Xếp Hạng

$766,982,523

Vốn Hóa Thị Trường

$12,873,062

Khối Lượng

$2.96

Cao Nhất

$2.92

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

1.09

%

1 Ngày

4.91

%

1 Tuần

3.13

%

1 Tháng

-3.22

%

2 Tháng

-26.56

%

3 Tháng

-3.16

%

6 Tháng

29.67

%

1 Năm

46.61

%

Thay Đổi 24 Giờ

$2.92

$2.96

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

262,066,544

450,000,000

Không áp dụng

PancakeSwap`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Staking
Tài chính Phi tập trung
Amm
Nông Nghiệp Sinh Lợi
Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX)
Tài chính
Fintech
Phi tập trung

Contracts

Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

450,000,000

Cung Lưu Thông

262,066,544

Còn lại trong lưu thông

187,933,456

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

18

14

Tin Tức

10

Các Sàn Giao Dịch

3

Cặp Tiền

3

Biểu tượng

5

Cơ bản

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$41.75

Ngày ATH

Apr 30 2021

Ngày kể từ ATH

1123

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.229

Ngày ATL

Nov 10 2020

Ngày kể từ ATL

1294