Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,393,935,137,394

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,388,329,012

Pendle logo

Pendle

PENDLE

$6.75

#49

3

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$6.75

Giá

49

Xếp Hạng

$1,038,681,036

Vốn Hóa Thị Trường

$38,002,522

Khối Lượng

$6.75

Cao Nhất

$6.75

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

-0.62

%

1 Ngày

17.67

%

1 Tuần

13.04

%

1 Tháng

-19.66

%

2 Tháng

85.94

%

3 Tháng

59.06

%

6 Tháng

311.29

%

1 Năm

1,058.32

%

Thay Đổi 24 Giờ

$6.75

$6.75

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Pendle`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Cho vay/Cho vay
Staking
Mượn
Yield
Tài chính
Fintech
Tài chính Phi tập trung
Phi tập trung
Quản Trị
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

153,901,370

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

18

7

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN