Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,397,604,770,500

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,435,440,635

Stacks logo

Stacks

STX

$1.98

#28

-1

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$1.98

Giá

28

Xếp Hạng

$2,891,995,432

Vốn Hóa Thị Trường

$15,584,492

Khối Lượng

$2.01

Cao Nhất

$1.97

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

3.18

%

1 Ngày

6.40

%

1 Tuần

5.79

%

1 Tháng

-8.21

%

2 Tháng

-22.13

%

3 Tháng

-17.19

%

6 Tháng

222.86

%

1 Năm

211.13

%

Thay Đổi 24 Giờ

$1.97

$2.01

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Cung Lưu Thông

1,460,202,751

1,818,000,000

Không áp dụng

Stacks`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Phi tập trung
Layer 2
Tương tác
Khả năng mở rộng
Tăng tỷ lệ
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung cấp Tối đa

1,818,000,000

Cung Lưu Thông

1,460,202,751

Còn lại trong lưu thông

357,797,249

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

1

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN