Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,393,935,137,394

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,388,329,012

Steem logo

Steem

STEEM

$0.274

#94

-11

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.274

Giá

94

Xếp Hạng

$126,732,607

Vốn Hóa Thị Trường

$896,115

Khối Lượng

$0.279

Cao Nhất

$0.273

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.50

%

1 Ngày

3.64

%

1 Tuần

1.73

%

1 Tháng

6.94

%

2 Tháng

4.23

%

3 Tháng

15.45

%

6 Tháng

4.72

%

1 Năm

40.21

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.273

$0.279

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Steem`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Delegated Proof of Stake
Staking
Sử dụng để kiếm
Tạo để kiếm
Phương tiện trao đổi
Truyền thông Xã hội
Tạo nội dung
Truyền thông
Phi tập trung
Hợp đồng thông minh
Quản Trị
Khả năng mở rộng
Layer 1
Nơi lưu trữ giá trị
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

462,080,864

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

8 Năm

Dấu thập phân

3

1

Các Sàn Giao Dịch

1

Cặp Tiền

3

Biểu tượng

3

Cơ bản

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$7.65

Ngày ATH

Jan 03 2018

Ngày kể từ ATH

2335

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.055

Ngày ATL

Feb 22 2017

Ngày kể từ ATL

2650