Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,422,658,887,344

Khối Lượng 24 Giờ:

$40,915,057,458

Storj logo

Storj

STORJ

$0.569

#91

-10

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.569

Giá

91

Xếp Hạng

$218,985,936

Vốn Hóa Thị Trường

$4,677,375

Khối Lượng

$0.571

Cao Nhất

$0.563

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

0.40

%

1 Ngày

5.27

%

1 Tuần

6.25

%

1 Tháng

6.97

%

2 Tháng

-21.44

%

3 Tháng

-24.11

%

6 Tháng

-25.91

%

1 Năm

74.11

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.563

$0.571

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Storj`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Chủ động
Nguồn gốc dữ liệu
Dữ liệu
Lưu trữ tệp tin
Khả năng mở rộng
Tăng tỷ lệ
Hiệu suất
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

385,082,788

Cung Tổng Cộng

N/A

21

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN