Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,392,592,871,278

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,705,980,427

Terra Classic

LUNC

$0.00011409

#105

-12

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.00011409

Giá

105

Xếp Hạng

$0

Vốn Hóa Thị Trường

$55,067,232,379

Khối Lượng

$0.00011439

Cao Nhất

$0.00011139

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.54

%

1 Ngày

2.79

%

1 Tuần

4.20

%

1 Tháng

8.51

%

2 Tháng

-14.18

%

3 Tháng

-21.64

%

6 Tháng

27.18

%

1 Năm

9.70

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.00011139

$0.00011439

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Terra Classic`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Về Terra Classic

Thẻ

Proof of Stake
Tendermint Core
Staking
Fintech
Hợp đồng thông minh
Phi tập trung
Quản Trị
Tương tác
Staking
Layer 1
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

0

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Dấu thập phân

6

10

Tin Tức

14

Các Sàn Giao Dịch

5

Cặp Tiền

3

Biểu tượng

10

Cơ bản

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$119.13

Ngày ATH

Apr 05 2022

Ngày kể từ ATH

781

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.00006711

Ngày ATL

Oct 19 2023

Ngày kể từ ATL

219