Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,422,658,887,344

Khối Lượng 24 Giờ:

$40,915,057,458

TerraClassicUSD

USTC

$0.023

#104

-12

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.023

Giá

104

Xếp Hạng

$0

Vốn Hóa Thị Trường

$70,272,425

Khối Lượng

$0.023

Cao Nhất

$0.022

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

-0.60

%

1 Ngày

5.50

%

1 Tuần

-7.33

%

1 Tháng

28.93

%

2 Tháng

-10.73

%

3 Tháng

-93.62

%

6 Tháng

-91.39

%

1 Năm

-91.44

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.022

$0.023

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

TerraClassicUSD`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Về TerraClassicUSD

Thẻ

Phương tiện trao đổi
Stablecoin
Phi tập trung
Stablecoin Được Hỗ Trợ Bằng Thuật Toán

Contracts

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

BNB

metamask logo

BEP20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Ethereum

metamask logo

ERC20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Solana

metamask logo

SPL

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Polygon

metamask logo

ERC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Avalanche

metamask logo

ARC-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Secret

metamask logo

SNIP-20

{{data.standard_active.asset?.name ?? 'unknown'}} logo

Cosmos

metamask logo

Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

0

Cung Tổng Cộng

N/A

Dấu thập phân

6

3

Tin Tức

3

Các Sàn Giao Dịch

6

Cặp Tiền

5

Biểu tượng

9

Cơ bản

2

Trích dẫn

3

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

$1.04

Ngày ATH

Jan 31 2021

Ngày kể từ ATH

1207

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

$0.017

Ngày ATL

Apr 17 2024

Ngày kể từ ATL

35