Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,265,716,412,287

Khối Lượng 24 Giờ:

$33,512,148,541

Theta Fuel logo

Theta Fuel

TFUEL

$0.105

#67

12

Token
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$0.105

Giá

67

Xếp Hạng

$684,793,597

Vốn Hóa Thị Trường

$4,422,426

Khối Lượng

$0.105

Cao Nhất

$0.100

Thấp Nhất

N/A

Mở

N/A

Đóng

1 Giờ

1.02

%

1 Ngày

101.75

%

1 Tuần

98.24

%

1 Tháng

31.28

%

2 Tháng

35.43

%

3 Tháng

139.91

%

6 Tháng

141.87

%

1 Năm

145.91

%

Thay Đổi 24 Giờ

$0.100

$0.105

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Theta Fuel`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Vốn Hóa Thị Trường

N/A

Cung Lưu Thông

6,547,410,463

Cung Tổng Cộng

N/A

Sinh nhật
Tuổi

5 Năm

Dấu thập phân

18

2

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

N/A

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN