Tiền Điện Tử:

105

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

108

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,393,935,137,394

Khối Lượng 24 Giờ:

$32,388,329,012

THORChain logo

THORChain

RUNE

$6.78

#35

3

Coin
Tổng quan
Các Sàn Giao Dịch
Thị trường

$6.78

Giá

35

Xếp Hạng

$2,269,446,598

Vốn Hóa Thị Trường

$53,179,559

Khối Lượng

$6.78

Cao Nhất

$6.69

Thấp Nhất

Không áp dụng

Mở

Không áp dụng

Đóng

1 Giờ

0.12

%

1 Ngày

23.69

%

1 Tuần

26.51

%

1 Tháng

44.37

%

2 Tháng

-15.21

%

3 Tháng

28.25

%

6 Tháng

24.21

%

1 Năm

493.52

%

Thay Đổi 24 Giờ

$6.69

$6.78

Thấp Nhất

24 Giờ

Cao Nhất

Trình duyệt

Telegram

THORChain`s Dữ Liệu Lịch Sử

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total

Thẻ

Tendermint Core
Byzantine Fault Tolerance
Staking
Yield
Giao dịch
Giao dịch hiện tại
Cho Vay
Tài chính
Fintech
Web3
Cơ sở hạ tầng
Tài chính Phi tập trung
Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX)
Amm
Nông Nghiệp Sinh Lợi
Giao thức DEX
Amm
Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX)
Phi tập trung
Cross Chain
Tương tác
Layer 1
Thanh khoản
Đa chuỗi
Vốn Hóa Thị Trường

Không áp dụng

Cung Lưu Thông

334,668,995

Cung Tổng Cộng

Không áp dụng

Sinh nhật
Tuổi

3 Năm

Dấu thập phân

18

5

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATH

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATH

NaN

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Không áp dụng

Ngày ATL

Invalid DateTime

Ngày kể từ ATL

NaN