Kryptovalutaer:

109

Børser:

10

Punge:

109

Markedsværdi:

$2,264,223,206,859

Volumen 24t:

$37,426,459,918

Abonnementer

Nogle dele af Tjenesten faktureres på abonnementsbasis ("Abonnement(er)"). Du vil blive faktureret på forhånd på en tilbagevendende og periodisk basis ("Faktureringscyklus"). Faktureringscyklusser vil blive fastsat afhængigt af den type abonnementsplan du vælger, når du køber et Abonnement. Ved afslutningen af hver Faktureringscyklus, vil dit Abonnement automatisk fornyes under de nøjagtige samme betingelser, medmindre du annullerer det, eller Bitculator annullerer det. Du kan annullere din Abonnementsfornyelse enten via din online konto management side eller ved at kontakte Bitculators kundesupportteam på [email protected]. En gyldig betalingsmetode er nødvendig for at behandle betalingen for dit abonnement. Du skal give Bitculator nøjagtige og komplette faktureringsoplysninger, der kan inkludere, men ikke er begrænset til fulde navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer, og gyldige betalingsmetode oplysninger. Ved at indsende sådanne betalingsoplysninger, giver du automatisk Bitculator tilladelse til at opkræve alle Abonnementsgebyrer påløbet gennem din konto til ethvert sådant betalingsinstrument. Hvis automatisk fakturering ikke sker af en eller anden grund, forbeholder Bitculator sig retten til at ophæve din adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning.

Afvigelser og delbarhed

Ingen afvigelse fra virksomheden af nogen vilkår eller betingelser fastsat i betingelserne skal anses for at være en yderligere eller fortsat afvigelse fra en sådan vilkår eller betingelse eller en afvigelse fra nogen anden vilkår eller betingelse, og ethvert verserende selskabs undladelse af at påberåbe sig en ret eller bestemmelse i betingelserne udgør ikke en afvigelse fra en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i betingelserne holdes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhævelig af en domstol eller anden kompetent myndighed af nogen grund, skal denne bestemmelse udelades eller begrænses til det mindst mulige omfang, således at de tilbageværende bestemmelser i betingelserne fortsat vil være fuldt gældende og effektive.

Analyse

Vi kan bruge tredjeparts serviceudbydere til at overvåge og analysere brugen af vores Tjeneste.

Anerkendelse

VED AT BRUGE TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER, DER LEVERES AF OS, ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST DISSE BRUGSBETINGELSER OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DEM.

Begrænsning af ansvar

UNDTAGEN HVIS DET ER FORBUDT VED LOV, SKAL DU HOLDE OS OG VORES CHEFER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SKADELØSE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, STRAFBARE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADEFULDE SKADER, HVORDAN DE END OPSTÅR (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER OG ALLE RELATEREDE OMKOSTNINGER OG UDGIFTER VED RETSSAGER OG VOLDGIFTSRETSSAGER ELLER UNDER RETSSAGEN ELLER PÅ APPEL, HVIS SÅDANNE ER INDTAGET, UANSET OM DER IVÆRKSÆTTES RETSSAG ELLER VOLDGIFTSRETSSAG), HVIS DET ER I EN KONTRAKTSRETSLIG, UAGTSOMHEDSRELATERET ELLER ANDET SKADEGØRENDE FORHOLD, ELLER DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE KRAV VEDRØRENDE PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF DENNE AFTALE OG DIN OVERTRÆDELSE AF NOGEN FEDERAL, STATS- ELLER LOKAL LOVGIVNING, LOVE, REGLER ELLER BESTEMMELSER, SELVOM VIRKSOMHEDEN TIDLIGERE ER BLEVET ADVARSET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDTAGEN HVIS DET ER FORBUDT VED LOV, VIL VIRKSOMHEDENS ANSVAR, HVIS DER KONSTATERES ANSVAR PÅ VORES VEGNE, VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTERNE OG/ELLER TJENESTERNE, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DER VÆRE FØLGESKADEFULDE ELLER STRAFBARE SKADER. NOGLE STATER TILLADER IKKE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF STRAFBARE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADEFULDE SKADER, SÅ DEN FOREGÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE KAN IKKE GÆLDE FOR DIG.

DMCA-meddelelse og procedure for krav vedrørende ophavsretskrænkelse

Du kan indgive en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved at give vores ophavsretsagent følgende oplysninger skriftligt (se 17 U.S.C. 512(c)(3) for yderligere detaljer): 0.1. en elektronisk eller fysisk signatur fra personen, der er bemyndiget til at handle på vegne af ophavsrettens ejer; 0.2. en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket, herunder URL'en (dvs. webadressen) på det sted, hvor det ophavsretlige værk findes, eller en kopi af det ophavsretlige værk; 0.3. identifikation af URL'en eller en anden specifik placering på tjenesten, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, findes; 0.4. din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; 0.5. en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ophavsrettens ejer, dennes repræsentant eller loven; 0.6. en erklæring fra dig, afgivet under straffesag, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ophavsrettens ejer eller er bemyndiget til at handle på ophavsrettens ejers vegne. Du kan kontakte vores ophavsretsagent via e-mail på [email protected].

Fejlrapportering og feedback

Du kan give os oplysninger og feedback vedrørende fejl, forslag til forbedringer, idéer, problemer, klager og andre emner relateret til vores tjeneste ("Feedback") enten direkte på [email protected] eller via tredjepartswebsteder og -værktøjer. Du erkender og accepterer, at: (i) du ikke bevarer, erhverver eller påberåber dig nogen intellektuel ejendomsret eller anden ret, titel eller interesse i Feedback; (ii) virksomheden kan have udviklingsidéer, der ligner Feedback; (iii) Feedback ikke indeholder fortrolige oplysninger eller proprietære oplysninger fra dig eller tredjepart; og (iv) virksomheden ikke er forpligtet til at bevare fortrolighed med hensyn til Feedback. Hvis overførslen af ejerskabet til Feedback ikke er mulig på grund af gældende obligatorisk lovgivning, giver du virksomheden og dens tilknyttede selskaber en eksklusiv, overførbar, uigenkaldelig, vederlagsfri, sublicensbar, ubegrænset og evig ret til at bruge (herunder kopiere, ændre, skabe afledte værker, offentliggøre, distribuere og kommercialisere) Feedback på enhver måde og til ethvert formål.

Forbudte Anvendelser

Du må kun bruge Tjenesten til lovlige formål og i overensstemmelse med Vilkår. Du accepterer ikke at bruge Tjenesten: 0.1. På nogen måde, der krænker national eller international lov eller regulering. 0.2. Med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold eller på anden måde. 0.3. At overføre, eller skaffe afsendelse af, enhver reklame- eller salgsfremmende materiale, inklusive ethvert "junk mail", "kædebrev", "spam" eller anden lignende opfordring. 0.4. At efterligne eller forsøge at efterligne Selskabet, en Selskabsmedarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed. 0.5. På nogen måde, der krænker andres rettigheder, eller på nogen måde er ulovlig, truende, bedragerisk eller skadelig, eller i forbindelse med enhver ulovlig, ulovlig, bedragerisk eller skadelig hensigt eller aktivitet. 0.6. At engagere sig i anden adfærd, der begrænser eller hindrer nogens brug eller nydelse af Tjenesten, eller som bestemt af os, kan skade eller fornærme Selskabet eller brugerne af Tjenesten eller udsætte dem for ansvar. Derudover accepterer du ikke at: 0.1. Brug Tjenesten på en måde, der kunne deaktivere, overbelaste, skade eller nedsætte Tjenesten eller forstyrre enhver anden parts brug af Tjenesten, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter gennem Tjenesten. 0.2. Brug enhver robot, edderkop eller anden automatisk enhed, proces eller middel til at få adgang til Tjenesten for ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af noget af materialet på Tjenesten. 0.3. Brug enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på Tjenesten eller til noget andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. 0.4. Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af Tjenesten. 0.5. Introducere vira, trojanske heste, orme, logikbomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. 0.6. Forsøg at opnå uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen del af Tjenesten, serveren, hvor Tjenesten er gemt, eller enhver server, computer eller database forbundet med Tjenesten. 0.7. Angribe Tjenesten via et angreb på tjenestenægtelse eller et distribueret tjenestenægelsesangreb. 0.8. Foretag enhver handling, der kan beskadige eller forfalske Selskabets vurdering. 0.9. Ellers forsøge at forstyrre Tjenestens korrekte funktion.

Garanti

DISSE TJENESTER LEVERES AF VIRKSOMHEDEN "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE". VIRKSOMHEDEN FREMSTILLER INGEN UDTALELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE DRIFTEN AF DERES TJENESTER ELLER DE INFORMATIONER, INDHOLD ELLER MATERIALER, DER ER INKLUDERET DERI. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF DISSE TJENESTER, DERES INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER GENSTANDE, DU MODTAGER FRA OS, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN PERSON TILKNYTTET VIRKSOMHEDEN GIVER NOGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING MED HENSYN TIL TJENESTERNES KOMPLETHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE GIVER HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN TILKNYTTET VIRKSOMHEDEN NOGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING FOR, AT TJENESTERNE, DERES INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER ELLER GENSTANDE, DER ER MODTAGET GENNEM TJENESTERNE, VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, FEJLFRI ELLER UAFBRUDTE, AT FEJL VIL BLIVE KORRIGERET, AT TJENESTERNE ELLER SERVEREN, DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT TJENESTERNE ELLER NOGEN TJENESTER ELLER GENSTANDE, DER ER MODTAGET GENNEM TJENESTERNE, PÅ ANDEN MÅDE VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER HERVED SIG ALLE FORMER FOR GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I HENHOLD TIL LOVEN ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTIER OM SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DETTE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Gebyrændringer

Bitculator kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrer for Abonnementerne. Enhver ændring af abonnementsgebyret træder i kraft ved afslutningen af den nuværende faktureringscyklus. Bitculator vil give dig et rimeligt forudgående varsel om enhver ændring i abonnementsgebyrer for at give dig mulighed for at opsige dit Abonnement, før en sådan ændring træder i kraft. Din fortsatte brug af Tjenesten efter ændringen af abonnementsgebyret træder i kraft, udgør din accept af at betale det ændrede abonnementsgebyr.

Gratis prøveperiode

Bitculator kan efter eget skøn tilbyde et Abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode ("Gratis prøveperiode"). Du kan være nødt til at indtaste dine faktureringsoplysninger for at tilmelde dig Gratis prøveperiode. Hvis du indtaster dine faktureringsoplysninger, når du tilmelder dig Gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet af Bitculator, før Gratis prøveperiode er udløbet. På den sidste dag i Gratis prøveperiode, medmindre du har annulleret dit Abonnement, vil du automatisk blive opkrævet de gældende Abonnementsgebyrer for den type Abonnement, du har valgt. Til enhver tid og uden varsel forbeholder Bitculator sig retten til (i) at ændre Servicevilkårene for Gratis prøveperiode, eller (ii) at annullere sådant Gratis prøveperiode tilbud.

Gældende lov

Disse betingelser skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, hvilken gældende lov finder anvendelse på aftalen uden hensyn til lovvalgsreglerne. Vores manglende håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser vil ikke betragtes som en frafaldelse af sådanne rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ugyldig eller ikke-håndhævelig af en domstol, vil de tilbageværende bestemmelser i disse betingelser forblive gældende. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores tjeneste og erstatter og afløser alle tidligere aftaler, vi måtte have haft vedrørende tjenesten.

Indhold

Vores Service giver dig mulighed for at poste, linke, lagre, dele og på anden måde gøre visse oplysninger, tekst, grafik, videoer eller andet materiale (“Indhold”) tilgængeligt. Du er ansvarlig for Indhold, som du poster på eller via Tjenesten, herunder dets lovlighed, pålidelighed og passende karakter. Ved at poste Indhold på eller via Tjenesten repræsenterer og garanterer du, at: (i) Indholdet er dit (du ejer det) og/eller du har ret til at bruge det og retten til at give os rettigheder og licens som angivet i disse Vilkår, og (ii) at postingen af dit Indhold på eller via Tjenesten ikke krænker privatlivets fred, offentlighedsrettigheder, ophavsrettigheder, kontraktsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende en person eller enhed. Vi forbeholder os retten til at opsige kontoen for enhver, der findes at krænke en ophavsret. Du bevarer alle dine rettigheder til ethvert Indhold, du indsender, poster eller viser på eller via Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Vi påtager os intet ansvar og antager ingen ansvar for Indhold, du eller en tredjepart poster på eller via Tjenesten. Men ved at poste Indhold ved hjælp af Tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, gengive og distribuere sådant Indhold på og via Tjenesten. Du accepterer, at denne licens inkluderer retten for os til at gøre dit Indhold tilgængeligt for andre brugere af Tjenesten, der også kan bruge dit Indhold i henhold til disse Vilkår. Bitculator har retten, men ikke pligten, til at overvåge og redigere alt Indhold leveret af brugere. Derudover er Indhold fundet på eller via denne Tjeneste ejendom af Bitculator eller brugt med tilladelse. Du må ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, downloade, genindsende, kopiere eller bruge det nævnte Indhold, hverken helt eller delvist, til kommercielle formål eller til personlig vinding, uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Intellektuel

Tjenesten og dens originale indhold (undtagen indhold leveret af brugere), funktioner og funktionalitet er og vil forblive den eksklusive ejendom af Bitculator og dets licensgivere. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love i ind- og udland. Vores varemærker må ikke bruges i forbindelse med nogen produkt eller tjeneste uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bitculator.

Introduktion

Velkommen til Bitculator ("Selskabet", "vi", "vores", "os")! Disse Servicevilkår ("Vilkår", "Servicevilkår") styrer din brug af vores hjemmeside beliggende på www.bitculator.com (sammen eller individuelt "Tjenesten") drevet af Bitculator. Vores Privatlivspolitik styrer også din brug af vores Tjeneste og forklarer, hvordan vi indsamler, sikrer og offentliggør information, der kommer fra din brug af vores websider. Din aftale med os inkluderer disse Vilkår og vores Privatlivspolitik ("Aftaler"). Du anerkender, at du har læst og forstået Aftalerne, og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke er enig med (eller ikke kan overholde) Aftalerne, så må du ikke bruge Tjenesten, men lad os det venligst vide ved at sende en e-mail til [email protected], så vi kan prøve at finde en løsning. Disse Vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der ønsker at få adgang til eller bruge Tjenesten.

Kommunikation

Ved at bruge vores Tjeneste, accepterer du at abonnere på nyhedsbreve, markedsførings- eller salgsfremmende materialer og anden information, vi måtte sende. Du kan dog vælge ikke at modtage nogen eller alle disse meddelelser fra os ved at følge frameldingslinket eller ved at sende en e-mail til [email protected].

Konkurrencer, lodtrækninger og kampagner

Eventuelle konkurrencer, lodtrækninger eller andre kampagner (samlet "Kampagner") tilgængelige gennem Tjenesten kan være reguleret af regler, der er adskilte fra disse Servicevilkår. Hvis du deltager i nogen Kampagner, skal du gennemgå de gældende regler samt vores Privatlivspolitik. Hvis reglerne for en Kampagne er i konflikt med disse Servicevilkår, vil Kampagnens regler være gældende.

Kontakt os

Send venligst dine feedback, kommentarer og anmodninger om teknisk support via e-mail til [email protected] eller ved at bruge vores kontaktformular.

Konti

Når du opretter en konto hos os, garanterer du, at du er over 18 år og at de oplysninger, du giver os, er korrekte, fuldstændige og aktuelle til enhver tid. Ukorrekte, ufuldstændige eller forældede oplysninger kan medføre øjeblikkelig lukning af din konto på tjenesten. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode, herunder begrænsning af adgangen til din computer og/eller konto. Du accepterer at påtage dig ansvaret for alle aktiviteter eller handlinger, der finder sted under din konto og/eller adgangskode, uanset om din adgangskode er til vores tjeneste eller en tredjepartstjeneste. Du skal straks underrette os, så snart du bliver opmærksom på enhver sikkerhedsbrist eller uautoriseret brug af din konto. Du må ikke bruge et brugernavn, der tilhører en anden person eller enhed, eller som ikke lovligt kan anvendes, et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder for en anden person eller enhed end dig selv, uden passende tilladelse. Du må ikke bruge et brugernavn, der er stødende, vulgært eller anstødeligt. Vi forbeholder os retten til at nægte service, lukke konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter vores eget skøn.

Køb

Ønsker du at købe et produkt eller en service, der er tilgængelig gennem tjenesten ("Køb"), kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, men ikke begrænset til, dit kredit- eller debitkortnummer, udløbsdatoen på dit kort, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger. Du repræsenterer og garanterer, at: (i) du har den lovlige ret til at bruge ethvert kort eller anden betalingsmetode i forbindelse med ethvert køb; og at (ii) de oplysninger, du giver os, er sande, korrekte og komplette. Vi kan anvende tredjepartstjenester med det formål at lette betaling og fuldførelse af køb. Ved at indsende dine oplysninger giver du os ret til at videregive oplysningerne til disse tredjeparter i henhold til vores Privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at nægte eller annullere din ordre når som helst af grunde, herunder, men ikke begrænset til: produkt- eller tjenestetilgængelighed, fejl i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, fejl i din ordre eller andre årsager. Vi forbeholder os retten til at nægte eller annullere din ordre, hvis der mistænkes svig, uautoriserede eller ulovlige transaktioner.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Bitculator. Bitculator har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksisserne på nogen tredjepartswebsteder eller -tjenester. Vi garanterer ikke for tilbudene fra disse enheder/individer eller deres websteder. For eksempel er de angivne brugsbetingelser blevet oprettet ved hjælp af PolicyMaker.io, en gratis webapplikation til generering af juridiske dokumenter af høj kvalitet. PolicyMaker's generator for vilkår og betingelser er et nemt at bruge gratis værktøj til at oprette en fremragende standard skabelon for vilkår for brug af en hjemmeside, blog, e-handelsbutik eller app. DU ERKLÆRER OG ACCEPTERER, AT VIRKSOMHEDEN IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOGEN SKADE ELLER TAB, SOM PÅSTÅS AT VÆRE FORÅRSAGET ELLER OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER AFHÆNGIGHED AF SÅDANT INDHOLD, VARER ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA SÅDANNE TREDJEPARTS-WEBSTEDER ELLER -TJENESTER. VI OPFORDRER KRAFTIGT TIL AT LÆSE BRUGSBETINGELSERNE OG PRIVATLIVSPOLITIKKERNE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS-WEBSTEDER ELLER -TJENESTER, SOM DU BESØGER.

Ophavsretspolitik

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er vores politik at reagere på enhver påstand om, at indholdet, der er blevet lagt op på tjenesten, krænker ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder ("Krænkelse") for enhver person eller enhed. Hvis du er indehaver af ophavsretten eller er bemyndiget på vegne af en indehaver, og du mener, at et ophavsretligt beskyttet værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du sende din påstand via e-mail til [email protected] med emnelinjen: "Ophavsretskrænkelse" og inkluder i din påstand en detaljeret beskrivelse af den påståede krænkelse som angivet nedenfor under "DMCA-meddelelse og procedure for krav vedrørende ophavsretskrænkelse". Du kan gøres ansvarlig for erstatning (herunder omkostninger og advokatsalærer) for falske oplysninger eller ondsindede påstande om krænkelse af enhver form for indhold fundet på og/eller via tjenesten med hensyn til din ophavsret.

Opsigelse

Vi kan øjeblikkeligt opsige eller suspendere din konto og forhindre adgang til tjenesten uden forudgående varsel eller ansvar efter vores eneste skøn, af enhver grund og uden begrænsning, herunder men ikke begrænset til en overtrædelse af betingelserne. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot stoppe med at bruge tjenesten. Alle bestemmelser i betingelserne, som efter deres natur bør overleve opsigelsen, vil overleve opsigelsen, herunder ejendomsrettigheder, garantifraskrivelser, erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger.

Refunds

We issue refunds for Contracts within 30 days of the original purchase of the Contract.

Ændringer af betingelserne

Vi kan til enhver tid ændre betingelserne ved at offentliggøre de ændrede betingelser på dette websted. Det er dit ansvar at gennemgå disse betingelser regelmæssigt. Din fortsatte brug af platformen efter offentliggørelsen af reviderede betingelser betyder, at du accepterer og er enig i ændringerne. Du forventes at kontrollere denne side jævnligt, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter at reviderede betingelser træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede betingelser. Hvis du ikke accepterer de nye betingelser, har du ikke længere tilladelse til at bruge tjenesten.

Ændringer af tjenesten

Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde eller ændre vores tjeneste og enhver tjeneste eller materiale, vi leverer via tjenesten, efter vores eget skøn uden varsel. Vi vil ikke være erstatningspligtige, hvis hele eller dele af tjenesten af en eller anden grund ikke er tilgængelig på noget tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af tjenesten eller hele tjenesten for brugere, herunder registrerede brugere.