Kryptovalutaer:

105

Børser:

10

Lommebøker:

109

Markedsverdi:

$2,062,702,415,619

Volum 24t:

$39,697,286,998

Abonnementer

Noen deler av tjenesten faktureres på abonnementsbasis ('Abonnement(er)'). Du vil bli fakturert på forhånd med jevne mellomrom ('Faktureringsperiode'). Faktureringsperiodene vil bli satt avhengig av typen abonnementsplan du velger når du kjøper et Abonnement. Ved slutten av hver Faktureringsperiode vil Abonnementet ditt automatisk fornyes under nøyaktig samme vilkår med mindre du avbryter det eller Bitculator kansellerer det. Du kan avbryte fornyelsen av Abonnementet ditt enten via siden for administrering av din nettbaserte konto eller ved å kontakte kundestøtteteamet til [email protected]. En gyldig betalingsmetode kreves for å behandle betalingen for abonnementet ditt. Du skal gi Bitculator nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon som kan inkludere, men er ikke begrenset til, fullt navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og gyldig betalingsmetodeinformasjon. Ved å sende inn slik betalingsinformasjon, gir du automatisk Bitculator retten til å belaste alle abonnementsavgifter som påløper gjennom kontoen din til en slik betalingsmetode. Hvis automatisk fakturering ikke skulle fungere av en eller annen grunn, forbeholder Bitculator seg retten til å avslutte din tilgang til tjenesten med umiddelbar effekt.

Analyser

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår Tjeneste.

Begrensning av Ansvar

BORTSETT FRA SOM FORBUDT AV LOVEN, VIL DU HOLDE OSS OG VÅRE OFFISERER, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE FOR NOEN INDIREKTE, STRAFFENDE, SPESIELLE, TILFELDIGE, ELLER FØLGESKADE, UANSETT HVORDAN DET OPPSTÅR (INKLUDERT ADVOKATGEBYRER OG ALLE TILHØRENDE KOSTNADER OG UTGIFTER TIL TVISTELØSNING OG VOLDGIFT, ELLER PÅ RETTSSAK ELLER ANKE, OM NOE, UANSETT OM LITIGASJON ELLER VOLDGIFT ER INSTITUERT), HVORVIDT I EN HANDLING AV KONTRAKT, UAKTSOMHET, ELLER ANNEN FORVOLDT HANDLING, ELLER OPPSTÅR UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING NOEN KRAV OM PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, OPPSTÅR FRA DENNE AVTALEN OG NOEN OVERTREDELSE AV DEG AV NOEN FEDERALE, STATLIGE, ELLER LOKALE LOVER, STATUTTER, REGLER, ELLER FORSKRIFTER, SELV OM SELSKAPET HAR BLITT TIDLIGERE RÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. BORTSETT FRA SOM FORBUDT AV LOVEN, HVIS DET FINNES ANSVAR PÅ SELSKAPETS DEL, VIL DET VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET BETALT FOR PRODUKTENE OG / ELLER TJENESTENE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL DET VÆRE KONSEKVENSIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSNINGEN AV STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADE, SÅ DEN TIDLIGERE BEGRENSNINGEN ELLER EKSKLUSJONEN KAN IKKE GJELDE DEG.

DMCA Varsel og Prosedyre for Krav om Opphavsrettskrenkelse

Du kan sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved å gi vår Copyright Agent følgende informasjon skriftlig (se 17 U.S.C 512(c)(3) for videre detaljer): 0.1. en elektronisk eller fysisk signatur av personen autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettens interesse; 0.2. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du hevder har blitt krenket, inkludert URL-en (dvs. nettadresse) til stedet der det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eksisterer eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet; 0.3. identifikasjon av URL-en eller annen spesifikk plassering på Tjenesten der materialet som du hevder er krenkende er lokalisert; 0.4. din adresse, telefonnummer, og e-mail adresse; 0.5. en uttalelse fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dets agent, eller loven; 0.6. en uttalelse fra deg, gjort under straff av mened, at den ovennevnte informasjonen i varselet ditt er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten. Du kan kontakte vår Copyright Agent via e-mail på [email protected].

Endringer i Tjenesten

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre vår Tjeneste, og enhver tjeneste eller materiale vi leverer via Tjenesten, etter vårt eget skjønn uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige hvis av en eller annen grunn hele eller deler av Tjenesten er utilgjengelig til enhver tid eller for en hvilken som helst periode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av Tjenesten, eller hele Tjenesten, for brukere, inkludert registrerte brukere.

Endringer i Vilkårene

Vi kan endre Vilkårene når som helst ved å legge ut de endrede vilkårene på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse Vilkårene. Din fortsatte bruk av plattformen etter at reviderte Vilkår er lagt ut, betyr at du godtar og er enig i endringene. Du forventes å sjekke denne siden ofte, slik at du er klar over eventuelle endringer, da de er bindende for deg. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår Tjeneste etter at eventuelle revisjoner trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, har du ikke lenger tillatelse til å bruke Tjenesten.

Erkjennelse

VED Å BRUKE TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER LEVERT AV OSS, ERKJENNER DU AT DU HAR LEST DISSE BRUKSVILKÅRENE OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DEM.

Feilrapportering og Tilbakemelding

Du kan gi oss enten direkte på [email protected] eller via tredjeparts nettsteder og verktøy med informasjon og tilbakemelding om feil, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre saker relatert til vår tjeneste (“Tilbakemelding”). Du anerkjenner og samtykker i at: (i) du skal ikke beholde, tilegne deg eller hevde noen immaterielle rettigheter eller annen rett, tittel eller interesse i eller til Tilbakemelding; (ii) Selskapet kan ha utviklingsideer lignende Tilbakemeldingen; (iii) Tilbakemelding inneholder ikke konfidensiell informasjon eller proprietær informasjon fra deg eller noen tredjepart; og (iv) Selskapet er ikke under noen taushetsplikt med hensyn til Tilbakemeldingen. I tilfelle overføringen av eierskapet til Tilbakemeldingen ikke er mulig på grunn av gjeldende obligatoriske lover, gir du Selskapet og dets tilknyttede selskaper en eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, gratis, underlisensierbar, ubegrenset og evig rett til å bruke (inkludert kopiere, modifisere, skape avledede verk, publisere, distribuere og kommersialisere) Tilbakemelding på noen måte og for ethvert formål.

Forbudte Bruk

Du kan bare bruke Tjenesten for lovlige formål og i samsvar med Vilkårene. Du godtar å ikke bruke Tjenesten: 0.1. På noen måte som bryter med noen gjeldende nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift. 0.2. Med det formål å utnytte, skade, eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold eller på annen måte. 0.3. For å overføre, eller skaffe sending av, noe reklamemateriell eller promotering, inkludert noe «spam», «kjedebrev», «søppelpost», eller noen andre lignende forespørsler. 0.4. For å utgi deg for eller forsøke å utgi deg for Selskapet, en Selskapets ansatt, en annen bruker, eller noen annen person eller enhet. 0.5. På noen måte som krenker andres rettigheter, eller på noen måte er ulovlig, truende, svindlende, eller skadelig, eller i forbindelse med noe ulovlig, ulovlig, svindlende, eller skadelig formål eller aktivitet. 0.6. For å delta i noen annen oppførsel som begrenser eller hindrer noens bruk eller glede av Tjenesten, eller som, som bestemt av oss, kan skade eller fornærme Selskapet eller brukere av Tjenesten eller eksponere dem for ansvar. I tillegg godtar du å ikke: 0.1. Bruke Tjenesten på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade, eller svekke Tjenesten eller forstyrre noen annen parts bruk av Tjenesten, inkludert deres evne til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom Tjenesten. 0.2. Bruke noen robot, edderkopp, eller annen automatisk enhet, prosess, eller metode for å få tilgang til Tjenesten for noe formål, inkludert overvåking eller kopiering av noe av materialet på Tjenesten. 0.3. Bruke noen manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på Tjenesten eller for noe annet uautorisert formål uten vår skriftlige samtykke. 0.4. Bruke noen enhet, programvare, eller rutine som forstyrrer Tjenestens korrekte funksjon. 0.5. Introdsere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber, eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. 0.6. Forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade, eller forstyrre noen deler av Tjenesten, serveren hvor Tjenesten er lagret, eller noen server, datamaskin, eller database tilknyttet Tjenesten. 0.7. Angripe Tjenesten via et tjenestenekt-angrep eller et distribuert tjenestenekt-angrep. 0.8. Ta noen handling som kan skade eller forfalske Selskapets vurdering. 0.9. Ellers forsøke å forstyrre Tjenestens korrekte funksjon.

Fraskrivelse og Delbarhet

Ingen fraskrivelse av Selskapet av noe vilkår eller betingelse satt frem i Vilkårene skal anses som en videre eller kontinuerlig fraskrivelse av slikt vilkår eller betingelse eller en fraskrivelse av noe annet vilkår eller betingelse, og enhver feil av Selskapet til å hevde en rett eller bestemmelse under Vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse av Vilkårene blir holdt av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en hvilken som helst grunn, skal en slik bestemmelse bli eliminert eller begrenset til minimumsgraden slik at de gjenværende bestemmelsene av Vilkårene vil fortsette i full kraft og virkning.

Garanti

DISSE TJENESTENE LEVERES AV SELSKAPET PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG” BASIS. SELSKAPET GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, OM DRIFTEN AV DERES TJENESTER, ELLER INFORMASJONEN, INNHOLDET ELLER MATERIALER INKLUDERT I DET. DU UTTRYKKER UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DISSE TJENESTENE, DERES INNHOLD, OG NOEN TJENESTER ELLER VARER FÅTT FRA OSS ER PÅ DIN EGEN RISIKO. VERKEN SELSKAPET ELLER NOEN PERSON TILKNYTTET SELSKAPET GIR NOEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHETEN, SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN, ELLER TILGJENGELIGHETEN AV TJENESTENE. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, VERKEN SELSKAPET ELLER NOEN TILKNYTTET SELSKAPET REPRESANTERER ELLER GARANTER AT TJENESTENE, DERES INNHOLD, ELLER NOEN TJENESTER ELLER VARER FÅTT GJENNOM TJENESTENE VIL VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, FEILFRIE, ELLER UBRUDDE, AT FEIL VIL BLI RETTET, AT TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTENE ELLER NOEN TJENESTER ELLER VARER FÅTT GJENNOM TJENESTENE VIL ELLERS OPPFYLLE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, LOVBESTEMT, ELLER PÅ ANDRE MÅTER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE, OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOEN GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV.

Gebyr

Bitculator kan etter eget skjønn og når som helst endre abonnementsgebyrer for abonnementene. Enhver endring av abonnementsgebyret vil tre i kraft ved slutten av den nåværende faktureringssyklusen. Bitculator vil gi deg et rimelig forvarsel om enhver endring i abonnementsgebyrene for å gi deg muligheten til å avslutte abonnementet ditt før slik endring trer i kraft. Din fortsatte bruk av tjenesten etter at endringen av abonnementsgebyret trer i kraft utgjør din avtale om å betale det endrede abonnementsgebyret.

Gratis prøveperiode

Bitculator kan etter eget skjønn tilby et Abonnement med en gratis prøveperiode i en begrenset tidsperiode ('Gratis prøveperiode'). Du kan bli bedt om å oppgi betalingsinformasjonen din for å melde deg på Gratis prøveperiode. Hvis du oppgir betalingsinformasjonen din når du melder deg på Gratis prøveperiode, vil du ikke bli belastet av Bitculator før Gratis prøveperiode har utløpt. På den siste dagen av Gratis prøveperiode, med mindre du har kansellert Abonnementet, vil du automatisk bli belastet gjeldende Abonnementsavgifter for den typen Abonnement du har valgt. Når som helst og uten varsel, forbeholder Bitculator seg retten til å (i) endre tjenestevilkårene for Gratis prøveperiode-tilbudet, eller (ii) kansellere et slikt Gratis prøveperiode-tilbud.

Innhold

Vår tjeneste lar deg publisere, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre tilgjengelig bestemt informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale («Innhold»). Du er ansvarlig for innhold som du publiserer via tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet. Ved å publisere Innhold gjennom Tjenesten, representerer og garanterer du at: (i) Innholdet er ditt (du eier det) og / eller du har rett til å bruke det og rett til å gi oss rettighetene og lisensen som er angitt i disse Vilkårene, og (ii) at publisering av ditt Innhold gjennom Tjenesten ikke krenker personvernet, publisitetsrettigheter, opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til noen person eller enhet. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen til den som blir funnet å krenke en opphavsrett. Du beholder alle rettighetene til ethvert Innhold du sender inn, publiserer eller viser via Tjenesten, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Vi tar ikke ansvar og antar ikke noe ansvar for Innhold du eller en tredjepart publiserer via Tjenesten. Imidlertid, ved å publisere Innhold ved hjelp av Tjenesten, gir du oss rett og lisens til å bruke, endre, offentlig fremføre, offentlig vise, reprodusere og distribuere slikt Innhold gjennom Tjenesten. Du godtar at denne lisensen inkluderer retten for oss til å gjøre ditt Innhold tilgjengelig for andre brukere av Tjenesten, som også kan bruke ditt Innhold underlagt disse Vilkårene. Bitculator har rett, men ikke plikt, til å overvåke og redigere alt Innhold levert av brukerne. I tillegg er Innhold funnet på eller gjennom denne Tjenesten eiendommen til Bitculator eller brukt med tillatelse. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, laste ned, legge ut, kopiere eller bruke nevnt Innhold, helt eller delvis, for kommersielle formål eller for personlig gevinst, uten uttrykkelig forhåndsskrevet tillatelse fra oss.

Intellektuell

Tjenesten og dens originale innhold (med unntak av innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Bitculator og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i og utenlands. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten Bitculators skriftlige forhåndsgodkjenning.

Introduksjon

Velkommen til Bitculator (“Selskapet”, “vi”, “vår”, “oss”)! Disse tjenestevilkårene (“Vilkår”, “Tjenestevilkår”) styrer din bruk av nettstedet vårt som ligger på www.bitculator.com (sammen eller individuelt “Tjeneste”) drevet av Bitculator. Personvernpolitikken vår styrer også din bruk av tjenesten vår og forklarer hvordan vi samler inn, sikrer og avslører informasjon som kommer fra bruken din av våre nettsider. Din avtale med oss inkluderer disse vilkårene og vår personvernpolitikk (“Avtaler”). Du erkjenner at du har lest og forstått avtalene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du ikke er enig i (eller ikke kan overholde) avtalene, kan du ikke bruke tjenesten, men gi oss beskjed ved å sende en e-mail til [email protected] så vi kan prøve å finne en løsning. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som ønsker å få tilgang til eller bruke tjenesten.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som er tilgjengelig gjennom tjenesten (“Kjøp”), kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger som er relevante for kjøpet ditt, inkludert men ikke begrenset til, kreditt- eller debetkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kortet ditt, fakturaadressen din, og leveringsinformasjonen din. Du representerer og garanterer at: (i) du har den juridiske retten til å bruke et hvilket som helst kort eller annen betalingsmetode i forbindelse med ethvert kjøp; og at (ii) informasjonen du gir oss er sann, korrekt og fullstendig. Vi kan benytte tredjepartstjenester for å lette betalingen og fullføringen av kjøpene. Ved å sende inn informasjonen din, gir du oss retten til å gi informasjonen til disse tredjepartene underlagt vår personvernpolitikk. Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din til enhver tid av grunner, inkludert men ikke begrenset til: tilgjengelighet av produkt eller tjeneste, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i bestillingen din eller andre grunner. Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din hvis det mistenkes svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon.

Kommunikasjon

Ved å bruke tjenesten vår, samtykker du til å abonnere på nyhetsbrev, markedsførings- eller kampanjemateriale og annen informasjon vi kan sende. Du kan imidlertid velge bort mottak av alle disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken eller ved å sende en e-mail til [email protected].

Konkurranser, loddtrekninger og kampanjer

Eventuelle konkurranser, loddtrekninger eller andre kampanjer (samlet kalt 'Kampanjer') som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, kan styres av regler som er separate fra disse tjenestevilkårene. Hvis du deltar i noen Kampanjer, vennligst gjennomgå gjeldende regler samt vår personvernpolitikk. Hvis reglene for en Kampanje kommer i konflikt med disse tjenestevilkårene, vil Kampanjereglene gjelde.

Kontakt Oss

Vennligst send din tilbakemelding, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte på e-mail: [email protected] eller ved å bruke vårt kontaktskjema.

Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, garanterer du at du er over 18 år, og at informasjonen du gir oss er nøyaktig, komplett og oppdatert til enhver tid. Unøyaktig, ufullstendig eller foreldet informasjon kan resultere i øyeblikkelig oppsigelse av kontoen din på Tjenesten. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt, inkludert, men ikke begrenset til, restriksjon av tilgang til datamaskinen og/eller kontoen din. Du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter eller handlinger som skjer under kontoen og/eller passordet ditt, enten passordet ditt er med vår Tjeneste eller en tredjeparts tjeneste. Du må umiddelbart varsle oss ved å bli oppmerksom på ethvert brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av kontoen din. Du kan ikke bruke som brukernavn navnet til en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt rettighetene til en annen person eller enhet enn deg, uten passende autorisasjon. Du kan ikke bruke som brukernavn et navn som er støtende, vulgært eller obskønt. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

Lenker Til Andre Nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Bitculator. Bitculator har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for innholdet, personvernpolitikkene, eller praksis på noen tredjeparts nettsteder eller tjenester. Vi garanterer ikke tilbudene fra noen av disse enhetene/individene eller deres nettsteder. For eksempel, de beskrevne Bruksvilkårene er opprettet med PolicyMaker.io, en gratis webapplikasjon for å generere høykvalitets juridiske dokumenter. PolicyMakers Vilkår og Betingelser-generator er et brukervennlig gratisverktøy for å lage en utmerket standardmal for Bruksvilkår for et nettsted, blogg, nettbutikk eller app. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT SELSKAPET IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOE SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET ELLER HEVDET Å VÆRE FORÅRSAKET AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER STOLING PÅ NOE SLIK INNHOLD, VARER ELLER TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NOEN SLIK TREDJEPARTS NETTSTEDER ELLER TJENESTER. VI STERKT RÅDER DEG TIL Å LESE BRUKSVILKÅRENE OG PERSONVERNPOLITIKKENE TIL NOEN TREDJEPARTS NETTSTEDER ELLER TJENESTER SOM DU BESØKER.

Opphavsrettslig Politikk

Vi respekterer andres intellektuelle eiendomsrettigheter. Det er vår politikk å svare på ethvert krav om at Innhold som er postet på Tjenesten krenker opphavsretten eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter (“Krenkelse”) til enhver person eller enhet. Hvis du er en opphavsrettseier, eller autorisert på vegne av en, og du tror at det opphavsrettsbeskyttede arbeidet har blitt kopiert på en måte som utgjør en krenkelse av opphavsretten, vennligst send inn ditt krav via e-mail til [email protected], med emnelinjen: “Opphavsrettskrenkelse” og inkluder i kravet ditt en detaljert beskrivelse av den påståtte Krenkelsen som beskrevet nedenfor, under “DMCA Varsel og Prosedyre for Krav om Opphavsrettskrenkelse”. Du kan bli holdt ansvarlig for skader (inkludert kostnader og advokatgebyrer) for feilrepresentasjon eller handlinger i ond tro på krenkelse av noe Innhold som er funnet på og/eller gjennom Tjenesten på din opphavsrett.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din og forby tilgang til Tjenesten umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, etter vårt eget skjønn, av hvilken som helst grunn og uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til et brudd på Vilkårene. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke Tjenesten. Alle bestemmelser i Vilkårene som i sin natur skal overleve oppsigelsen skal overleve oppsigelsen, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og begrensninger av ansvar.

Refusjoner

Vi gir refusjoner for kontrakter innen 30 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen for kontrakten.

Styrende Lov

Disse Vilkårene skal være styrt og tolket i samsvar med lovene i Danmark, som styrende lov gjelder for avtalen uten hensyn til dens konflikt av lovens bestemmelser. Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse av disse Vilkårene vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av de rettighetene. Hvis noen bestemmelse av disse Vilkårene blir holdt for å være ugyldig eller ugjennomførbar av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene av disse Vilkårene forbli i kraft. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår Tjeneste og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha hatt mellom oss angående Tjenesten.