Disclaimer

Cryptos:

2,117

Beurzen:

10

Marktkapitalisatie:

$2,158,935,982,977

Volume 24u:

$40,053,641,848

Algemene Disclaimer

De dienst van Bitculator en de inhoud ervan worden geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of vertegenwoordiging van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Bitculator is een distributeur en geen uitgever van de inhoud geleverd door derden; als zodanig oefent Bitculator geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt geleverd via of toegankelijk via de Bitculator-dienst. Zonder de voorgaande te beperken, wijst Bitculator uitdrukkelijk alle garanties en vertegenwoordigingen af in enige inhoud die wordt overgedragen op of in verband met de Bitculator-dienst of op sites die als links op de Bitculator-dienst kunnen verschijnen, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met, de Bitculator-dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten van derden. Geen mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Bitculator of een van zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of dergelijke zal een garantie creƫren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zonder de voorgaande te beperken, garandeert Bitculator niet dat de Bitculator-dienst ononderbroken, ongecorrigeerd, tijdig of foutloos zal zijn.

Auteursrecht Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen berusten bij Bitculator. Het kopiƫren, distribueren en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Bitculator, tenzij anderszins bepaald in regelgeving van dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij anders is vermeld voor bepaalde materialen.

Beperkte Aansprakelijkheid

Bitculator streeft ernaar om de inhoud van de website/app regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. Het materiaal dat op de website/app wordt aangeboden, wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Dit materiaal kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van Bitculator worden gewijzigd. Met name worden alle prijzen op de website/app vermeld onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand. Bitculator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op de website/app zijn opgenomen. Vanaf onze website/app kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar dergelijke externe sites. Hoewel we streven naar het verstrekken van alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren niet dat alle inhoud op deze sites wordt aanbevolen. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen zich voordoen voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk 'slecht' is geworden. Wees er ook van bewust dat wanneer u onze website/app verlaat, andere sites mogelijk verschillende privacybeleidsregels en voorwaarden hebben die buiten onze controle vallen. Zorg ervoor dat u ook de privacybeleidsregels van deze sites controleert, evenals hun "Algemene voorwaarden" voordat u zich bezighoudt met enige zakelijke transactie of informatie uploadt.

Disclaimer voor Affiliate Links

Bitculator heeft affiliate links en in dit gedeelte van de disclaimer zullen we bespreken hoe we die affiliate links van andere websites/bedrijven en producten gebruiken. Deze "affiliate links" zijn specifieke URL's die de affiliate's ID of gebruikersnaam bevatten. In overeenstemming met de FTC-richtlijnen, ga uit van het volgende over links en berichten op deze site: - Alle links op Bitculator zijn affiliate links waarvoor we een kleine commissie ontvangen voor de verkoop van bepaalde items, maar de prijs is hetzelfde voor u. Naarmate Bitculator is gegroeid, zijn ook de kosten verbonden aan het runnen en onderhouden ervan toegenomen, en affiliate links zijn een manier waarop we deze kosten helpen compenseren. - Als we een affiliate link plaatsen naar een product, is het iets dat we persoonlijk gebruiken, ondersteunen en zouden aanbevelen zonder een affiliate link. - Tenzij anders vermeld, zijn alle recensies van items die we hebben gekocht en worden we op geen enkele manier betaald of gecompenseerd. We kunnen deelnemen aan affiliate-programma's zoals: - Anderen

Disclaimer voor Fouten en Omissies

Bitculator is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid. Bitculator biedt geen garanties of garanties. In geen geval is Bitculator aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij bij een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de dienst of de inhoud van de dienst. Bitculator behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud op de dienst.

Disclaimer voor Links naar Andere Websites

Deze disclaimer is alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Bitculator. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die worden uitgedrukt op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid door ons. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van toepassing is. Uw browsen en interactie op elke andere website, inclusief die met een link op ons platform, valt onder de regels en beleidslijnen van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid en de voorwaarden van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van sites of services van derden.

Disclaimerbericht

Definities en kernbegrippen Om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen in deze disclaimer, worden telkens wanneer een van deze termen wordt genoemd, strikt als volgt gedefinieerd: - Cookie: een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te leveren, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. - Bedrijf: wanneer deze beleidsregels verwijzen naar "Bedrijf," "wij," "ons," of "onze," verwijst het naar Bitculator, die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze disclaimer. - Dienst: verwijst naar de dienst die wordt geleverd door Bitculator zoals beschreven in de bijbehorende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform. - Website: de site van Bitculator die toegankelijk is via deze URL: www.bitculator.com - U: een persoon of entiteit die bij Bitculator is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Educatieve Bekendmaking

Alle informatie verstrekt door Bitculator is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als een aanbeveling voor een specifiek behandelplan, product of handelwijze. Bitculator is een distributeur en geen uitgever van de inhoud geleverd door derden; als zodanig oefent Bitculator geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of educatieve inhoud verstrekt via of toegankelijk via Bitculator. Zonder de voorgaande te beperken, wijst Bitculator uitdrukkelijk alle garanties en vertegenwoordigingen af in enige inhoud die wordt overgedragen op of in verband met Bitculator of op sites die als links op Bitculator kunnen verschijnen, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met, Bitculator. Geen mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Bitculator of een van zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of dergelijke zal een garantie creƫren.

Financiƫle Bekendmaking

Bruto verkoop van goederen is een niet-GAAP-maatstaf. We gebruiken het om de totale vraag over al onze websites en winkels uit te drukken. Dit getal meet de waarde van de bestelling geplaatst in het jaar voordat deze wordt toegerekend aan bepaalde items zoals retourzendingen, en negeert bepaalde timinggrenzen die vereist zijn door GAAP voor het vastleggen van inkomsten. Als we een beursgenoteerd bedrijf waren, zouden we brutomerkverkopen moeten verzoenen met de dichtstbijzijnde GAAP-maatstaf (nettoverkoop), maar we zijn momenteel een particulier bedrijf, dus het getal van de brutomerkverkopen moet alleen worden beschouwd als een interessant getal dat we willen delen met onze vrienden. Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen, evenals aannames die, als ze ooit werkelijkheid zouden worden of onjuist blijken te zijn, ertoe zouden kunnen leiden dat onze resultaten wezenlijk verschillen van die welke worden uitgedrukt of geĆÆmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen en aannames. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico van economische vertraging, het risico van over- of onderkoop, het risico dat consumenten niet online winkelen op onze website zoals we verwachtten, het risico van leverancierstekorten, het risico van nieuwe of groeiende concurrentie, het risico van natuurramp of een ander type ramp dat van invloed is op onze vervulling van historische activiteiten of webservers, en het risico dat de wereld in het algemeen ten onder gaat. Alle verklaringen anders dan verklaringen historisch feit zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, inclusief verklaringen van verwachting of geloof; en enige verklaring van aannames die aan een van het voorgaande ten grondslag liggen. Bitculator neemt geen verplichting op zich en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Juridische Bekendmaking

Het materiaal, alle opmerkingen of informatie verstrekt door Bitculator zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en niets wat wordt overgedragen of verstrekt, mag worden beschouwd als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies. U bent verantwoordelijk voor wat u doet met de informatie die u verkrijgt van Bitculator. Als zodanig erkent en stemt u ermee in dat u bent beoordeeld door een gekwalificeerde juridische expert (bijv. uw advocaat) die u toestemming heeft gegeven deel te nemen aan elke juridische activiteit door deze website/app te bezoeken en te gebruiken. Neem voor specifieke vragen met betrekking tot de verstrekte informatie die van juridische, boekhoudkundige of fiscale aard is contact op met uw eigen advocaat, accountant of belastingadviseur.

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze Disclaimer. -Via E-mail: [email protected]

Reclame Bekendmaking

Deze website/app kan advertenties van derden en links naar sites van derden bevatten. Bitculator maakt geen enkele representatie met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie die in die advertenties of op die sites wordt verstrekt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en sites en de aanbiedingen van derden. Adverteren houdt Bitculator en veel van de websites en diensten die u gratis gebruikt. We werken hard om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn. Advertenties van derden en links naar andere sites waar goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door Bitculator van de sites van derden, goederen of diensten. Bitculator neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, gedane beloften of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten aangeboden in alle advertenties.

Uw Toestemming

We hebben onze Disclaimer bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze website/app te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, geeft u hierbij uw toestemming voor onze Disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Wijzigingen in onze Disclaimer

Indien we dit document bijwerken, wijzigen of aanpassen zodat het nauwkeurig onze Service en beleidslijnen weergeeft, zullen die wijzigingen hier prominent worden gepost. Dan, als u doorgaat met het gebruik van de Service, bent u gebonden aan de bijgewerkte Disclaimer. Als u niet akkoord gaat met deze of een bijgewerkte Disclaimer, kunt u uw account verwijderen.