Cryptos:

109

Beurzen:

10

Portefeuilles:

109

Marktkapitalisatie:

$2,195,842,102,027

Volume 24u:

$35,535,546,978

Bevestiging

Delen op sociale media

Wat betekent Bevestiging in cryptotermen?

In de context van cryptocurrencies verwijst 'bevestiging' naar het proces waarbij transacties worden gevalideerd en aan de blockchain worden toegevoegd. Bevestigingen bieden een mate van zekerheid dat een transactie succesvol is opgenomen in het gedistribueerde grootboek en als definitief wordt beschouwd.

Wanneer een transactie wordt gestart op een blockchain-netwerk, komt deze in een pool van onbevestigde transacties, ook wel bekend als de mempool. Miners, die verantwoordelijk zijn voor het valideren en toevoegen van transacties aan de blockchain, selecteren transacties uit de mempool en nemen ze op in een blok. Zodra een transactie is opgenomen in een blok, heeft deze zijn eerste bevestiging ontvangen. Dit betekent dat de transactie als geldig wordt beschouwd en door het netwerk is geaccepteerd. Miners valideren de transactie door complexe wiskundige problemen op te lossen en consensus te bereiken over de opname ervan in de blockchain.

Vervolgens worden er extra blokken aan de blockchain toegevoegd, waarbij elk blok verwijst naar het voorgaande blok. Naarmate er meer blokken worden toegevoegd, neemt het aantal bevestigingen voor een transactie toe. Elk nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd en de transactie bevat, verhoogt het niveau van bevestiging ervan. Het aantal benodigde bevestigingen voor een transactie om als volledig bevestigd te worden beschouwd, is afhankelijk van het specifieke blockchain-netwerk en het gewenste beveiligingsniveau. Over het algemeen geldt dat hoe meer bevestigingen een transactie heeft, hoe veiliger en definitiever deze wordt beschouwd.

In de meeste gevallen wordt een transactie met meerdere bevestigingen, zoals zes bevestigingen of meer, als zeer veilig en onomkeerbaar beschouwd. Bevestigingen bieden bescherming tegen mogelijke aanvallen, zoals double spending, waarbij een individu probeert dezelfde cryptocurrency meerdere keren uit te geven. Elke bevestiging vertegenwoordigt een blok dat aan de blockchain is toegevoegd, waardoor het steeds moeilijker wordt om de transactie te herroepen of te wijzigen. Gebruikers en handelaren wachten vaak op een bepaald aantal bevestigingen voordat ze een transactie als volledig voltooid beschouwen of deze accepteren als betaling.

Het aantal benodigde bevestigingen kan variëren afhankelijk van het risicotolerantieniveau of de waarde van de transactie. Samengevat verwijst bevestiging in de context van cryptocurrencies naar het proces waarbij transacties worden gevalideerd en aan de blockchain worden toegevoegd. Elk nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd, verhoogt het aantal bevestigingen voor een transactie, waardoor een hoger beveiligings- en definitieniveau wordt geboden. Bevestigingen beschermen tegen mogelijke aanvallen en bieden gebruikers de zekerheid dat een transactie succesvol is opgenomen in de blockchain.

Vond je deze term duidelijk gedefinieerd?

Ja

Nee

Verken Andere Cryptotermen

Cold Wallet

Een 'cold wallet' verwijst naar een type cryptocurrency wallet dat is ontworpen voor offline opslag, waardoor de privésleutels en digitale activa veilig en geïsoleerd zijn van online bedreigingen.

Lees Meer

Cold Storage

Cold storage is een methode die wordt gebruikt om cryptocurrencies veilig offline op te slaan, waardoor ze losgekoppeld zijn van internet en niet toegankelijk zijn voor online bedreigingen.

Lees Meer

Coin

Een Coin verwijst naar een digitale activa die fungeert als een vorm van valuta binnen een specifieke blockchain- of cryptocurrency-netwerk. In tegenstelling tot fysieke valuta bestaan coins uitsluitend in digitale vorm en zijn ze ontworpen om veilige en gedecentraliseerde transacties mogelijk te maken.

Lees Meer

Cloud Mining

Cloud mining verwijst naar de praktijk van het leasen van mijnbouwresources van een externe aanbieder om cryptocurrencies op afstand te delven. In plaats van hun eigen mijnbouwhardware op te zetten en te beheren, kunnen gebruikers mijnmogelijkheden benaderen via internet.

Lees Meer

Correctie

In de context van financiële markten verwijst een 'correctie' naar een tijdelijke omgekeerde beweging of aanpassing in de prijs van een activum of markt die het weer in lijn brengt met zijn fundamentele waarde.

Lees Meer

Crypto

Crypto is een term die kort is voor 'cryptocurrency' of 'cryptografische valuta.' Het verwijst naar digitale of virtuele valuta die gebruikmaakt van cryptografie voor beveiliging en opereert op gedecentraliseerde netwerken die blockchains worden genoemd.

Lees Meer

Cryptocurrency

Cryptocurrency refers to a digital or virtual form of currency that relies on cryptographic techniques for security and operates on decentralized networks called blockchains.

Lees Meer

Consensus

Consensus, in de context van gedecentraliseerde systemen zoals blockchain, verwijst naar de collectieve overeenstemming tussen deelnemers over de geldigheid en volgorde van transacties of wijzigingen in de status van het systeem.

Lees Meer