< Friskrivning

Kryptovalutor:

109

Börser:

10

Plånböcker:

109

Marknadsvärde:

$2,257,139,494,288

Volym 24h:

$37,426,459,918

Allmän ansvarsfriskrivning

Bitculator-tjänsten och dess innehåll tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga" utan någon garanti eller representation av något slag, vare sig uttryckt eller underförstådd. Bitculator är en distributör och inte en utgivare av innehåll som tillhandahålls av tredje parter; som sådan utövar Bitculator ingen redaktionell kontroll över sådant innehåll och ger ingen garanti eller representation vad gäller noggrannheten, tillförlitligheten eller aktualiteten av någon information, innehåll, tjänst eller produkt som tillhandahålls genom eller tillgänglig via Bitculator-tjänsten. Utan att begränsa det föregående, Bitculator frånsäger sig uttryckligen alla garantier och representationer i något innehåll som överförs på eller i samband med Bitculator-tjänsten eller på webbplatser som kan visas som länkar på Bitculator-tjänsten, eller i de produkter som tillhandahålls som en del av, eller på annat sätt i samband med, Bitculator-tjänsten, inklusive utan begränsning några garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Inget muntligt råd eller skriftlig information som ges av Bitculator eller någon av dess affiliates, anställda, tjänstemän, direktörer, agenter, eller liknande kommer att skapa en garanti. Pris- och tillgänglighetsinformation kan ändras utan föregående meddelande. Utan att begränsa det föregående garanterar Bitculator inte att Bitculator-tjänsten kommer att vara oavbruten, okorrupt, snabb, eller felfri.

Ansvarsfriskrivning

Definitioner och nyckelbegrepp För att förklara saker så klart som möjligt i denna ansvarsfriskrivning, varje gång någon av dessa termer refereras, definieras strikt som: -Cookie: liten mängd data genererad av en webbplats och sparad av din webbläsare. Den används för att identifiera din webbläsare, tillhandahålla analys, komma ihåg information om dig som ditt språkval eller inloggningsinformation. -Företag: när denna policy nämner "Företag", "vi", "oss" eller "vår", hänvisar den till Bitculator, som är ansvarig för din information enligt denna ansvarsfriskrivning. -Tjänst: hänvisar till den tjänst som tillhandahålls av Bitculator som beskrivet i de relativa villkoren (om tillgängliga) och på denna plattform. -Webbplats: Bitculators webbplats, som kan nås via denna URL: www.bitculator.com -Du: en person eller enhet som är registrerad hos Bitculator för att använda tjänsterna.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Bitculator är inte ansvarig för något innehåll, kod eller någon annan inexakthet. Bitculator ger inte garantier eller garantier. Bitculator ska under inga omständigheter hållas ansvarig för några speciella, direkta, indirekta, följd-, eller oavsiktliga skador eller några skador överhuvudtaget, vare sig i en åtgärd av kontrakt, vårdslöshet eller annan tort, uppkomna ur eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Bitculator förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar, eller ändringar av innehållet i Tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning för länkar till andra webbplatser

Denna ansvarsfriskrivning gäller endast för Tjänsterna. Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Bitculator. Vi är inte ansvariga för innehållet, noggrannheten eller åsikterna som uttrycks på sådana webbplatser, och sådana webbplatser undersöks inte, övervakas inte eller kontrolleras inte för noggrannhet eller fullständighet av oss. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från Tjänsterna till en annan webbplats, gäller inte vår sekretesspolicy längre. Din surfning och interaktion på någon annan webbplats, inklusive de som har en länk på vår plattform, är föremål för den webbplatsens egna regler och policyer. Sådana tredje parter kan använda sina egna cookies eller andra metoder för att samla in information om dig. Om du klickar på en tredje parts länk, kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi råder dig starkt att granska Sekretesspolicyn och Villkoren för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och antar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ansvarsfriskrivning för upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter avseende dessa material är ägda av Bitculator. Kopiering, distribution och all annan användning av dessa material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Bitculator, utom och endast i den utsträckning annat föreskrivs i bestämmelser i tvingande lag (som rätten att citera), om inte annat anges för vissa material.

Begränsat ansvar

Bitculator strävar efter att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen/appen regelbundet. Trots vår omsorg och uppmärksamhet kan innehållet vara ofullständigt och/eller felaktigt. Materialen som erbjuds på webbplatsen/appen erbjuds utan någon form av garanti eller anspråk på deras korrekthet. Dessa material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Bitculator. Särskilt gäller alla priser på webbplatsen/appen med förbehåll för skriv- och programmeringsfel. Inget ansvar antas för konsekvenserna av sådana fel. Inget avtal sluts på grund av sådana fel. Bitculator ska inte bära något ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje parter som inkluderas på webbplatsen/appen. Från vår webbplats/app kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Medan vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser, har vi ingen kontroll över innehållet och naturen på dessa webbplatser. Dessa länkar till andra webbplatser innebär inte en rekommendation för allt innehåll som finns på dessa webbplatser. Webbplatsägare och innehåll kan ändras utan förvarning och kan inträffa innan vi har möjlighet att ta bort en länk som kan ha blivit ’dålig’. Var också medveten om att när du lämnar vår webbplats/app, kan andra webbplatser ha olika sekretesspolicyer och villkor som är utanför vår kontroll. Var noga med att kontrollera Sekretesspolicyn för dessa webbplatser samt deras "Tjänstevillkor" innan du ingår i något företag eller laddar upp någon information.

Ditt Samtycke

Vi har uppdaterat vår friskrivning för att ge dig fullständig transparens i vad som ställs in när du besöker vår webbplats och hur det används. Genom att använda vår webbplats/app, registrera ett konto eller göra ett köp, ger du härmed ditt samtycke till vår friskrivning och godkänner dess villkor.

Finansiell Upplysning

Bruttoförsäljning av varor är en icke-GAAP-mått. Vi använder den för att uttrycka den totala efterfrågan över alla våra webbplatser och butiker. Detta nummer mäter dollarns värde av den order som lagts året innan ackumulering för vissa poster såsom returer, och det ignorerar vissa tidsgränser som krävs av GAAP för intäktsigenkännande. Om vi var ett publikt företag, skulle vi behöva förena bruttoförsäljning av varor till den närmaste GAAP-mått (nettoförsäljning), men vi är för närvarande ett privat företag så bruttoförsäljning av varor bör ses enbart som ett intressant nummer som vi vill dela med våra vänner. Detta dokument innehåller framåtblickande uttalanden som innebär risker och osäkerheter, samt antaganden som, om de någonsin materialiseras eller visar sig vara felaktiga, kan orsaka att våra resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller underförstås av de framåtblickande uttalandena och antagandena. Dessa risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, risken för ekonomisk nedgång, risken för över- eller underinköp, risken att konsumenter inte handlar online på vår webbplats i den takt vi förväntade oss, risken för leverantörsbrist, risken för ny eller växande konkurrens, risken för naturkatastrofer eller någon annan typ av katastrof som påverkar vår uppfyllande av historiska operationer eller webbservrar, och risken för att världen generellt sett ska ta slut. Alla uttalanden som inte är uttalanden om historiska fakta kan betraktas som framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om förväntningar eller tro; och alla uttalanden om antaganden som ligger till grund för något av ovanstående. Bitculator antar ingen skyldighet och avser inte att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Juridisk Upplysning

Materialen, kommentarer eller information som tillhandahålls av Bitculator är endast för pedagogiska syften och inget som överförs eller tillhandahålls bör betraktas som juridisk, bokföringsmässig eller skatterådgivning. Du är ansvarig för vad du än gör med den information du får från Bitculator. Således, genom att besöka och använda denna webbplats/app, erkänner och godkänner du att du har bedömts av en kvalificerad juridisk expert (dvs. din advokat) som har gett dig sitt samtycke till att delta i någon juridisk aktivitet. Vänligen kontakta din egen advokat, revisor eller skatteproffs med eventuella specifika frågor du har som är av juridisk, bokföringsmässig eller skattemässig karaktär.

Kontakta Oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående denna friskrivning. -Via E-post: [email protected]

Offentliggörande av affiliate-länkar

Bitculator har affiliate-länkar och i denna del av ansvarsfriskrivningen kommer vi att ta upp hur vi använder dessa affiliate-länkar från andra webbplatser/företag och produkter. Dessa "affiliate-länkar" är specifika URL:er som innehåller affiliate-ID eller användarnamn. I enlighet med FTC:s riktlinjer, anta följande om länkar och inlägg på denna webbplats: -Alla/alla länkar på Bitculator är affiliate-länkar varifrån vi får en liten provision från försäljningen av vissa artiklar, men priset är detsamma för dig. I takt med att Bitculator har vuxit, har också kostnaderna för att driva och underhålla den ökat, och affiliate-länkar är ett sätt vi hjälper till att täcka dessa kostnader. -Om vi publicerar en affiliate-länk till en produkt är det något som vi personligen använder, stöder och/eller rekommenderar utan affiliate-länken. -Vi undersöker varje produkt noggrant och ger höga betyg endast till de allra bästa. Vi är oberoende, och de åsikter vi uttrycker här är våra egna. -Recensioner av produkter: Vi försöker alltid ge ärliga åsikter, fynd och erfarenheter angående produkter.

Reklamupplysning

Denna webbplats/app kan innehålla tredjepartsreklam och länkar till tredjepartssidor. Bitculator gör ingen framställning om noggrannheten eller lämpligheten av någon information som finns i de reklamen eller webbplatserna och accepterar inget ansvar eller ansvar för beteendet eller innehållet i dessa annonser och webbplatser och de erbjudanden som görs av tredje part. Reklam håller Bitculator och många av de webbplatser och tjänster du använder kostnadsfria. Vi arbetar hårt för att se till att annonser är säkra, diskreta och så relevanta som möjligt. Tredjepartsannonser och länkar till andra sidor där varor eller tjänster annonseras är inte godkännanden eller rekommendationer av Bitculator av de tredje partssidor, varor eller tjänster. Bitculator tar inget ansvar för innehållet i någon av annonserna, löften som gjorts, eller kvaliteten/tillförlitligheten av de produkter eller tjänster som erbjuds i alla annonser.

Utbildningsmässig Upplysning

All information som tillhandahålls av Bitculator är endast för pedagogiska ändamål, och ska inte tolkas som en rekommendation för en specifik behandlingsplan, produkt eller handlingsplan. Bitculator är en distributör och inte en utgivare av innehållet som tillhandahålls av tredje parter; som sådan utövar Bitculator ingen redaktionell kontroll över sådant innehåll och ger ingen garanti eller representation om noggrannheten, tillförlitligheten eller valutan av någon information eller pedagogiskt innehåll som tillhandahålls genom eller tillgängligt via Bitculator. Utan att begränsa ovanstående frånsäger sig Bitculator specifikt alla garantier och representationer i något innehåll som överförs på eller i samband med Bitculator eller på webbplatser som kan visas som länkar på Bitculator, eller i produkterna som tillhandahålls som en del av, eller på annat sätt i samband med, Bitculator. Inget muntligt råd eller skriftlig information som ges av Bitculator eller någon av dess anknutna företag, anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter eller liknande kommer att skapa en garanti.

Ändringar I Vår Friskrivning

Om vi uppdaterar, ändrar eller gör några ändringar i detta dokument så att de korrekt återspeglar vår tjänst och politik. Om inte annat krävs enligt lag kommer dessa ändringar att tydligt publiceras här. Sedan, om du fortsätter att använda tjänsten, kommer du att vara bunden av den uppdaterade friskrivningen. Om du inte vill godkänna denna eller någon uppdaterad friskrivning, kan du ta bort ditt konto.