Cryptos:

109

Beurzen:

10

Portefeuilles:

109

Marktkapitalisatie:

$2,304,815,377,261

Volume 24u:

$33,762,585,980

DAO

Delen op sociale media

Wat betekent DAO in cryptotermen?

DAO, of Decentralized Autonomous Organization, verwijst naar een type organisatie of entiteit die werkt via smart contracts op een blockchain, waarbij beslissingen collectief worden genomen door de deelnemers in plaats van een centrale autoriteit. Het maakt gebruik van de principes van decentralisatie, transparantie en automatisering om meer inclusieve en democratische besluitvormingsprocessen mogelijk te maken.

Een DAO is in wezen een digitale entiteit die bestaat op een blockchain-netwerk, geregeerd door een reeks vooraf bepaalde regels en protocollen die zijn gecodeerd in smart contracts. Deze smart contracts voeren automatisch vooraf bepaalde acties uit op basis van de consensus van de deelnemers.

Het kenmerkende van een DAO is de gedecentraliseerde aard ervan. Traditionele organisaties hebben hiĆ«rarchische structuren met gecentraliseerde besluitvormingsautoriteit, terwijl een DAO opereert op een peer-to-peer-manier, waardoor deelnemers gezamenlijk beslissingen kunnen nemen en de richting van de organisatie kunnen beĆÆnvloeden. DAO's hebben doorgaans een op tokens gebaseerd governance-model, waarbij deelnemers tokens vasthouden die hun stemkracht of belang in de organisatie vertegenwoordigen.

Het stemsysteem stelt deelnemers in staat hun mening te uiten en gezamenlijk te beslissen over zaken als budgettoewijzing, projectfinanciering, regelwijzigingen of beleidsbeslissingen. De transparantie van blockchaintechnologie zorgt ervoor dat alle transacties, beslissingen en stemresultaten binnen een DAO publiekelijk zichtbaar zijn, wat zorgt voor verantwoordelijkheid en de potentie voor fraude of corruptie vermindert.

Smart contracts handhaven automatisch de regels en vergemakkelijken de uitvoering van beslissingen, waardoor de noodzaak van tussenpersonen of centrale autoriteiten wordt geƫlimineerd. DAO's hebben het potentieel om verschillende sectoren te revolutionaliseren door gedecentraliseerde samenwerking en besluitvorming mogelijk te maken. Ze kunnen worden gebruikt voor crowdfunding-initiatieven, investeringspools, door de gemeenschap gedreven projecten of het beheer van digitale activa.

DAO's bieden een inclusief en democratisch kader voor deelnemers om deel te nemen, bij te dragen en de koers van de organisatie te vormen. Het is echter belangrijk op te merken dat DAO's nog steeds een evoluerend concept zijn en hun implementatie gepaard gaat met bepaalde uitdagingen. Deze uitdagingen omvatten het waarborgen van effectief bestuur, het voorkomen van kwaadwillende activiteiten of exploits, het omgaan met juridische en regelgevende overwegingen en het oplossen van conflicten binnen het gedecentraliseerde besluitvormingsproces.

Samengevat is een DAO een gedecentraliseerde autonome organisatie die werkt via smart contracts op een blockchain. Het stelt deelnemers in staat gezamenlijk beslissingen te nemen en de koers van de organisatie te beĆÆnvloeden via een op tokens gebaseerd governance-model. DAO's maken gebruik van decentralisatie, transparantie en automatisering om inclusieve en democratische besluitvormingsprocessen mogelijk te maken. Hoewel het concept van DAO's aanzienlijk potentieel heeft, blijven er uitdagingen bestaan in hun implementatie en governance.

Vond je deze term duidelijk gedefinieerd?

Ja

Nee

Verken Andere Cryptotermen

Consensus

Consensus, in de context van gedecentraliseerde systemen zoals blockchain, verwijst naar de collectieve overeenstemming tussen deelnemers over de geldigheid en volgorde van transacties of wijzigingen in de status van het systeem.

Lees Meer

Cryptocurrency

Cryptocurrency refers to a digital or virtual form of currency that relies on cryptographic techniques for security and operates on decentralized networks called blockchains.

Lees Meer

Crypto

Crypto is een term die kort is voor 'cryptocurrency' of 'cryptografische valuta.' Het verwijst naar digitale of virtuele valuta die gebruikmaakt van cryptografie voor beveiliging en opereert op gedecentraliseerde netwerken die blockchains worden genoemd.

Lees Meer

Correctie

In de context van financiƫle markten verwijst een 'correctie' naar een tijdelijke omgekeerde beweging of aanpassing in de prijs van een activum of markt die het weer in lijn brengt met zijn fundamentele waarde.

Lees Meer

dApp

Een dApp, afgekort voor Gedecentraliseerde Applicatie, verwijst naar een applicatie die opereert op een gedecentraliseerd netwerk, meestal een blockchain.

Lees Meer

DeFI

DeFi, afgekort voor Gedecentraliseerde Financiƫn, verwijst naar een snelgroeiende beweging en ecosysteem die tot doel heeft traditionele financiƫle systemen en diensten opnieuw te creƫren met behulp van gedecentraliseerde technologieƫn, met name blockchain en smart contracts.

Lees Meer

DEX

Een DEX, afkorting voor Gedecentraliseerde Exchange, verwijst naar een type cryptocurrency-uitwisseling die opereert op een gedecentraliseerd netwerk, meestal met behulp van blockchaintechnologie.

Lees Meer

Dividenden

In de cryptowereld is het concept van dividenden minder vaak geassocieerd met cryptocurrencies in vergelijking met traditionele aandelen.

Lees Meer