Oświadczenie

Kryptowaluty:

2,117

Giełdy:

10

Kapitalizacja rynkowa:

$2,145,972,238,560

Wolumen 24h:

$40,432,602,591

Ograniczona odpowiedzialność

Bitculator stara się regularnie aktualizować i/lub uzupełniać treść witryny/aplikacji. Pomimo naszej staranności i uwagi, treść może być niekompletna i/lub nieprawidłowa. Materiały oferowane na witrynie/aplikacji są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji lub roszczenia co do ich poprawności. Te materiały mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony Bitculator. W szczególności wszystkie ceny na witrynie/aplikacji są podane z zastrzeżeniem błędów w pisowni i programowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje takich błędów. Umowa nie zostaje zawarta na podstawie takich błędów. Bitculator nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do witryn lub usług osób trzecich zamieszczone na witrynie/aplikacji. Z naszej witryny/aplikacji możesz odwiedzać inne witryny, przechodząc na nie za pomocą hiperłączy. Chociaż staramy się dostarczać tylko jakościowe łącza do użytecznych i etycznych witryn, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych witryn. Te łącza do innych witryn nie oznaczają rekomendacji dla całej zawartości znalezionej na tych stronach. Właściciele stron i zawartość mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i mogą wystąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia łącza, które mogło "zepsuć się". Prosimy również pamiętać, że opuszczając naszą witrynę/aplikację, inne strony mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, które wykraczają poza naszą kontrolę. Koniecznie sprawdź polityki prywatności tych witryn, a także ich "Warunki usługi" przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.

Ogólne oświadczenie

Usługa Bitculator i jej treści są dostarczane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez żadnej gwarancji ani reprezentacji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. Bitculator jest dystrybutorem, a nie wydawcą treści dostarczanych przez strony trzecie; w związku z tym Bitculator nie sprawuje redakcyjnej kontroli nad takimi treściami i nie daje gwarancji ani reprezentacji co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji, treści, usługi lub towarów dostarczanych za pośrednictwem Usługi Bitculator lub dostępnych przez nią. Bez ograniczania powyższego, Bitculator wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje i reprezentacje w odniesieniu do treści przesyłanych w związku z Usługą Bitculator lub na stronach, które mogą występować jako linki na Usłudze Bitculator, lub w produktach dostarczanych jako część lub w związku z Usługą Bitculator, w tym, między innymi, wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nie naruszania praw osób trzecich. Żadna rada ustna ani informacje pisemne udzielone przez Bitculatora lub któregokolwiek z jego partnerów, pracowników, urzędników, dyrektorów, agentów lub podobnych nie spowodują powstania gwarancji. Informacje o cenach i dostępności mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Bez ograniczania powyższego, Bitculator nie gwarantuje, że Usługa Bitculator będzie nieprzerwana, niezepsuta, terminowa ani wolna od błędów.

Oświadczenie edukacyjne

Wszelkie informacje dostarczane przez Bitculator są wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako rekomendacja dla określonego planu leczenia, produktu lub ścieżki działania. Bitculator jest dystrybutorem, a nie wydawcą treści dostarczanych przez strony trzecie; w związku z tym Bitculator nie sprawuje redakcyjnej kontroli nad takimi treściami i nie daje gwarancji ani reprezentacji co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści edukacyjnych dostarczanych za pośrednictwem Bitculator lub dostępnych przez Bitculator. Bez ograniczania powyższego, Bitculator wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje i reprezentacje w odniesieniu do treści przesyłanych w związku z Bitculator lub na stronach, które mogą występować jako linki na Bitculator, lub w produktach dostarczanych jako część lub w związku z Bitculator. Żadna rada ustna ani informacje pisemne udzielone przez Bitculatora lub któregokolwiek z jego partnerów, pracowników, urzędników, dyrektorów, agentów lub podobnych nie spowodują powstania gwarancji.

Oświadczenie finansowe

Sprzedaż brutto to miernik niestandardowy GAAP. Używamy go do wyrażenia całkowitego popytu we wszystkich naszych witrynach internetowych i sklepach. Ta liczba mierzy wartość dolarową zamówienia złożonego w roku przed uwzględnieniem pewnych elementów, takich jak zwroty, a pomija pewne terminy wymagane przez GAAP w celu uznania przychodów. Gdybyśmy byli spółką publiczną, musielibyśmy zestawić sprzedaż brutto z najbliższym miernikiem GAAP (sprzedaż netto), ale obecnie jesteśmy spółką prywatną, więc liczba sprzedaży brutto powinna być postrzegana jako interesująca informacja, którą chcemy podzielić się z naszymi przyjaciółmi. Niniejszy dokument zawiera oświadczenia prognozowe, które wiążą się z ryzykiem i niepewnościami, a także założeniami, które, jeśli kiedykolwiek się zmaterializują lub okażą się błędne, mogą spowodować, że wyniki będą istotnie różnić się od wyrażonych lub dorozumianych przez oświadczenia prognozowe i założenia. Do tych ryzyk i niepewności należą, między innymi, ryzyko zwolnienia gospodarczego, ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego zakupu, ryzyko braku zakupów online przez konsumentów na naszej stronie internetowej w oczekiwanym tempie, ryzyko niedoboru dostaw, ryzyko nowej lub rosnącej konkurencji, ryzyko wpływu katastrof naturalnych lub innego rodzaju katastrof na nasze operacje historyczne lub serwery internetowe oraz ryzyko ogólnego końca świata. Wszystkie oświadczenia inne niż oświadczenia o faktach historycznych są oświadczeniami, które można uznać za prognozowe, w tym oświadczenia o oczekiwaniach lub przekonaniach; oraz każde oświadczenie o założeniach leżących u podstaw powyższych. Bitculator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie zamierza aktualizować tych oświadczeń prognozowych.

Oświadczenie o błędach i pominięciach

Bitculator nie ponosi odpowiedzialności za treść, kod ani jakiekolwiek inne niedokładności. Bitculator nie udziela gwarancji ani zapewnień. W żadnym wypadku Bitculator nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe ani przypadkowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innej szkody deliktowej, wynikające z korzystania z Usługi lub treści Usługi. Bitculator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatków, usunięć lub modyfikacji treści na Usłudze w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Oświadczenie o klauzuli informacyjnej

Definicje i kluczowe pojęcia W celu jak najjasniejszego wyjaśnienia rzeczy, za każdym razem, gdy odnosi się do któregokolwiek z tych terminów, są one ściśle zdefiniowane jako: - Cookie: mała ilość danych generowanych przez witrynę i zapisywanych przez przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji przeglądarki, dostarczania analiz, zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe czy informacje o logowaniu. - Firma: gdy w tej polityce mowa o "Firmie", "my", "nas" lub "naszej", odnosi się to do Bitculator, który jest odpowiedzialny za Twoje informacje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. - Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Bitculator, zgodnie z opisanymi warunkami (jeśli dostępne) i na tej platformie. - Strona internetowa: witryna Bitculator."’, dostępna pod tym adresem URL: www.bitculator.com - Ty: osoba lub podmiot zarejestrowany w Bitculator do korzystania z Usług.

Oświadczenie o linkach afiliacyjnych

Bitculator korzysta z linków afiliacyjnych, a w tej sekcji Oświadczenia zajmiemy się tym, w jaki sposób korzystamy z tych linków afiliacyjnych z innych witryn/firm i produktów. Te "linki afiliacyjne" to konkretne adresy URL zawierające identyfikator afiliacyjny lub nazwę użytkownika afilianta. Zgodnie z wytycznymi FTC, prosimy o przyjęcie, że o następujących kwestiach można założyć na podstawie linków i wpisów na tej stronie: - Wszystkie linki na Bitculator są linkami afiliacyjnymi, z których otrzymujemy niewielką prowizję od sprzedaży określonych produktów, ale cena dla Ciebie pozostaje taka sama. Wraz z rozwojem Bitculatora, zwiększają się koszty związane z jego funkcjonowaniem i utrzymaniem, a linki afiliacyjne są sposobem na pokrycie tych kosztów. - Jeśli zamieszczamy link afiliacyjny do produktu, to znaczy, że jest to produkt, który osobiście używamy, wspieramy i polecamy bez linku afiliacyjnego. - Chyba że zaznaczono inaczej, wszystkie recenzje dotyczą przedmiotów, które zakupiliśmy, i nie jesteśmy wynagradzani w żaden sposób. Możemy uczestniczyć w programach afiliacyjnych, takich jak: - Inne

Oświadczenie o linkach do innych witryn

To Oświadczenie dotyczy wyłącznie Usług. Usługi mogą zawierać linki do innych witryn niezarządzanych ani niekontrolowanych przez Bitculator. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub wyrażane opinie na takich witrynach, a takie witryny nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Prosimy pamiętać, że korzystając z linku do przejścia z Usług na inną witrynę, nasza polityka prywatności przestaje obowiązywać. Twoje przeglądanie i interakcje na dowolnej innej witrynie, w tym tych, które mają link na naszej platformie, podlegają zasadom i politykom tej witryny. Takie strony trzecie mogą używać własnych plików cookie lub innych metod do zbierania informacji o Tobie. Jeśli klikniesz link do strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na witrynę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przeglądanie polityki prywatności i warunków każdej witryny, którą odwiedzasz. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami żadnych witryn lub usług stron trzecich.

Oświadczenie o prawach autorskich

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów są zastrzeżone dla Bitculator. Kopiowanie, dystrybucja i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów nie jest dozwolone bez pisemnej zgody Bitculatora, chyba że w inny sposób przewidziano to w przepisach prawa obowiązkowego (takich jak prawo do cytatu), chyba że wskazano inaczej dla określonych materiałów.

Oświadczenie o reklamie

Ta witryna/aplikacja może zawierać reklamy i linki do stron trzecich. Bitculator nie dokonuje żadnych oświadczeń co do dokładności ani odpowiedniości żadnych informacji zawartych w tych reklamach lub na tych stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie ani treść tych reklam i stron oraz oferty przedstawiane przez strony trzecie. Reklamy utrzymują Bitculator i wiele z używanych przez Ciebie witryn i usług bezpłatnie. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamy były bezpieczne, niedrażniące i możliwie jak najbardziej związane. Reklamy osób trzecich i linki do innych stron, na których reklamowane są towary lub usługi, nie są rekomendacją ani poleceniem od Bitculatora dla stron trzecich, towarów ani usług. Bitculator nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnych reklam, obietnic złożonych ani jakość/niezawodność oferowanych produktów lub usług we wszystkich reklamach.

Oświadczenie prawne

Materiały, wszelkie komentarze lub informacje dostarczane przez Bitcalculator są wyłącznie w celach edukacyjnych, a nic zawarte lub dostarczone nie powinno być uważane za poradę prawna, księgową ani podatkową. Ponosisz odpowiedzialność za to, co możesz zrobić z informacjami uzyskanymi od Bitcalculator. W związku z tym, odwiedzając i korzystając z tej witryny/aplikacji, potwierdzasz i zgadzasz się, że zostałeś oceniony przez kwalifikowanego eksperta prawnego (np. swojego adwokata), który udzielił Ci zgody na uczestnictwo w jakiejkolwiek czynności prawnej. Skontaktuj się z własnym adwokatem, księgowym lub specjalistą ds. podatków w przypadku konkretnych pytań dotyczących informacji udzielonych, które są o charakterze prawnym, księgowym lub podatkowym.

Skontaktuj się z nami

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia. -Droga e-mailowa: [email protected]

Twoja zgoda

Zaktualizowaliśmy nasze oświadczenie, aby zapewnić Ci pełną przejrzystość w zakresie tego, co jest ustawiane podczas odwiedzania naszej witryny i jak jest to używane. Korzystając z naszej witryny/aplikacji, rejestrując konto lub dokonując zakupu, wyrażasz zgodę na nasze oświadczenie i zgadzasz się z jego warunkami.

Zmiany w naszym oświadczeniu

Jeśli zaktualizujemy, zmodyfikujemy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do tego dokumentu, aby dokładnie odzwierciedlały naszą usługę i polityki. Chyba że wymaga tego prawo, te zmiany zostaną wyraźnie opublikowane tutaj. W takim przypadku, jeśli nadal korzystasz z usługi, będziesz związany zaktualizowanym oświadczeniem. Jeśli nie chcesz się zgodzić na to lub jakiekolwiek zaktualizowane oświadczenie, możesz usunąć swoje konto.