Kryptowaluty:

109

Giełdy:

10

Portfele:

109

Kapitalizacja rynkowa:

$2,264,223,206,859

Wolumen 24h:

$37,426,459,918

Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu?

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, na podstawie następujących przyczyn prawnych: - Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych w określonym celu. - Uzasadnione Interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to rozsądnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych. - Wykonanie Umowy: Gdzie zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy. - Obowiązki Prawne: Możemy ujawnić Twoje informacje, gdy jesteśmy zobowiązani do tego prawnie, aby zgodzić się z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (także na wniosek organów publicznych w celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub wymagań prawo ścigania). - Zainteresowania Życiowe: Możemy ujawnić Twoje informacje, gdy uważamy, że jest to konieczne do śledztwa, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzanym oszustwem, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami, lub jako dowód w sprawie, w której jesteśmy zaangażowani. Konkretniej, musimy przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje informacje w następujących sytuacjach: - Przekazywanie Biznesu: Możemy udostępnić lub przekazać Twoje informacje w związku z, lub w trakcie negocjacji w sprawie, fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całego lub części naszej działalności innej firmie - Dostawcy, Konsultanci i Inni Dostawcy Usług Zewnętrznych: Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak dostawcy zewnętrzni, dostawcy usług, kontrahenci lub agenci, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji do wykonania swojej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy również zezwalać wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na Stronach, co umożliwi im zbieranie danych na temat Twojego interakcji ze Stronami w czasie. Te informacje mogą być używane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności określonych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. Chyba że opisano to w tej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy żadnych informacji z osobami trzecimi w celach promocyjnych.

Czy aktualizujemy tę politykę?

Możemy aktualizować tę politykę prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą "Zaktualizowano", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od chwili dostępu. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię albo, umieszczając zauważenie o takiej zmianie w widocznym miejscu, albo przesyłając Ci bezpośrednio powiadomienie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej polityki prywatności, aby być informowanym, jak chronimy Twoje informacje.

Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak beacony internetowe i piksele) do dostępu lub przechowywania informacji. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak można odmówić pewnych plików cookie, są zawarte w naszej polityce plików cookie.

Czy mieszkańcy Kalifornii mają konkretne prawa prywatności?

Kod Cywilny Kalifornii, Sekcja 1798.83, znana również jako ustawa "Shine The Light", umożliwia naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, żądanie i uzyskiwanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach bezpośredniego marketingu, a także nazw i adresów wszystkich stron trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć takie żądanie, prześlij swoje żądanie na piśmie na podany poniżej adres kontaktowy. Jeśli masz mniej niż 18 lat, jesteś mieszkańcem Kalifornii i masz zarejestrowane konto w witrynie, masz prawo żądania usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieściłeś na witrynie. Aby złożyć żądanie usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, używając poniższych danych kontaktowych, i podaj adres e-mail związany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Upewnimy się, że dane nie są publicznie wyświetlane na stronach, ale prosimy pamiętać, że dane mogą nie być całkowicie usunięte ze wszystkich naszych systemów.

Jak chronimy Twoje informacje?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Jednak pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że Internet jest w 100% bezpieczny. Choć zrobimy wszystko, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie informacji osobistych do i z naszych Stron odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś korzystać z usług jedynie w bezpiecznym środowisku.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają lub pozwalają na dłuższy okres przechowywania (na przykład wymogi podatkowe, rachunkowe lub inne przepisy prawne). Żaden cel określony w niniejszej polityce nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, niż czas, w którym użytkownicy mają konto u nas. Kiedy nie będziemy mieli ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy je. W przypadku niemożności tego zrobienia (na przykład, jeśli Twoje dane osobowe zostały przechowane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowamy Twoje dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy będzie możliwe ich usunięcie.

Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie tej polityki?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected] lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Jak możesz sprawdzić, zaktualizować lub usunąć dane, które zbieramy?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected].

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Wykorzystujemy informacje osobiste zbierane za pośrednictwem naszych Stron do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach biznesowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych ("Cel Biznesowy"), w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą ("Umowny"), na podstawie Twojej zgody ("Zgoda") i/lub w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych ("Przyczyny Prawne"). Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania obok każdego poniższego celu. Wykorzystujemy zebrane lub otrzymane informacje: - Do ułatwienia procesu tworzenia konta i logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takiej jak konto Google lub Facebook), używamy informacji, które pozwoliłeś nam zbierać od tych stron trzecich, do ułatwienia procesu tworzenia konta i logowania. - Prośba o opinię. Możemy używać Twoich informacji, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Stron - Do innych Celów Biznesowych. Możemy używać Twoich informacji do innych Celów Biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i poprawa naszych Stron, produktów, usług, działań marketingowych i Twojego doświadczenia.

Jaka jest nasza postawa wobec stron trzecich?

Strony mogą zawierać reklamy od stron trzecich, które nie są z nami związane i które mogą prowadzić do innych stron internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz stronom trzecim. Dane zbierane przez strony trzecie nie są objęte tą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa żadnych stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług ani aplikacji, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Stron. Powinieneś przejrzeć polityki takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Jakie informacje zbieramy?

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas odwiedzania, korzystania lub poruszania się po stronach. Te informacje nie ujawniają Twojej tożsamości (takie jak imię czy dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i jego użyciu, takie jak adres IP, charakterystyki przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL odsyłające, nazwę urządzenia, lokalizację w kraju, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Stron, oraz inne informacje techniczne. Te informacje są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania naszych Stron, a także do celów analiz wewnętrznych i raportowania. Podobnie jak wiele innych firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Jakie są Twoje prawa prywatności?

W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów ochrony danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia, (iii) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) jeśli dotyczy, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Rozpatrzymy i podejmiemy działania w zgodzie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że nielegalnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz także prawo skargi do lokalnego organu nadzoru ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection Informacje o koncie Jeśli w dowolnym momencie chcesz przejrzeć lub zmienić informacje w swoim koncie lub zakończyć korzystanie z niego, możesz: - Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj konto użytkownika. Po Twoim żądaniu zakończenia korzystania z konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Niektóre informacje mogą jednak być przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomoc przy wszelkich śledztwach, egzekwowania naszych Warunków Korzystania i/lub spełniania wymagań prawnych. Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz wybrać ustawienia przeglądarki w celu usunięcia plików cookie i odrzucenia plików cookie. Odrzucenie plików cookie lub usunięcie ich może wpłynąć na niektóre funkcje naszych usług lub naszych Stron. Odstąpienie od subskrypcji od marketingu e-mailowego: Możesz wypisać się z naszej listy mailingowej w dowolnym momencie, klikając link wypisu w e-mailach, które wysyłamy, lub skontaktuj się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Wtedy zostaniesz usunięty z listy mailingowej, ale nadal będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne dla administrowania i korzystania z Twojego konta. Aby w inny sposób zrezygnować, możesz: - Wejść w ustawienia konta i zaktualizować preferencje. - Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Kontrola funkcji nieśledzenia

Większość przeglądarek internetowych i niektóre systemy operacyjne mobilne oraz aplikacje mobilne obejmują funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby wyrazić preferencje prywatności dotyczące monitorowania lub zbierania danych dotyczących Twojej aktywności przeglądania online. Nie ustalono jednolitego standardu technologicznego do rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym aktualnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani na jakikolwiek inny mechanizm automatycznie przekazujący Twoją decyzję o rezygnacji z śledzenia online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tym w zaktualizowanej wersji niniejszej polityki prywatności.

Notatka o Prywatności

Dziękujemy za wybór naszej społeczności w Bitculator ("Firma", "my", "nas", "nasz"). Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące naszej polityki lub praktyk związanych z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Odwiedzając naszą stronę internetową https://bitculator.com i korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W tej notatce o prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Staramy się wyjaśnić w sposób jak najbardziej przejrzysty, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Ci w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz chwilę na dokładne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli istnieją jakiekolwiek warunki w tej polityce prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony i usług. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takiej jak https://bitculator.com) i/lub związanych z nią usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (ogólnie nazywanych w tej polityce prywatności "Stronami")