Kryptowaluty:

109

Giełdy:

10

Portfele:

109

Kapitalizacja rynkowa:

$2,283,083,933,637

Wolumen 24h:

$37,426,459,918

Analizy

Możemy korzystać z usług dostawców usług zewnętrznych do monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Darmowy Okres Próbny

Bitculator może, według własnego uznania, oferować Subskrypcję z darmowym okresem próbnym ograniczonym czasowo ('Darmowy Okres Próbny'). Może być konieczne podanie danych rozliczeniowych, aby zarejestrować się na Darmowy Okres Próbny. Jeśli podasz dane rozliczeniowe podczas rejestracji na Darmowy Okres Próbny, Bitculator nie pobierze opłat do momentu zakończenia Darmowego Okresu Próbny. W ostatnim dniu okresu Darmowego Okresu Próbny, chyba że anulujesz swoją Subskrypcję, opłaty za Subskrypcję odpowiedniego typu Subskrypcji zostaną pobrane automatycznie. Bitculator zastrzega sobie prawo do (i) modyfikacji Warunków Korzystania z Usługi oferty Darmowego Okresu Próbny, lub (ii) anulowania takiej oferty Darmowego Okresu Próbny bez powiadomienia.

Gwarancja

TE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ SPÓŁKĘ NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK DOSTĘPNY”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA ICH USŁUG LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NICH. WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG, ICH ZAWARTOŚĆI ORAZ WSZYSTKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH OD NAS ODZIEDZICZONYCH JEST NA WŁASNE RYZYKO. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z SPÓŁKĄ NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI LUB REPREZENTACJI CO DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA POWIĄZANA Z SPÓŁKĄ OSOBA NIE REPREZENTUJE I NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH ZAWARTOŚĆ, ANI JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE PRZEZ TE USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE, GODNE ZAUFANIA, BEZBŁĘDNE CZY BEZPRZERWOWE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY JE DOSTARCZA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE PRZEZ TE USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY CZY OCZEKIWANIA. SPÓŁKA NINIEJSZYM ODMAWIA WSZYSTKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, CZY WYRAŹNYCH, CZY DOROZUMIANYCH, CZY USTAWOWYCH, CZY INNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZANIA, WSZELKICH GWARANCJI SPRZEDAŻY, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Komunikaty

Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania wszelkich lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając link do wypisania się lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

Konkursy, Loterie i Promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (wspólnie 'Promocje') dostępne za pośrednictwem Usługi mogą być regulowane zasadami odrębnymi od niniejszych Warunków Korzystania z Usługi. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, prosimy zapoznaj się z odpowiednimi zasadami, a także z naszą Polityką Prywatności. Jeżeli zasady dotyczące Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi, zastosowanie mają zasady Promocji.

Konta

Tworząc konto u nas, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat i że dostarczone nam informacje są dokładne, kompletne i aktualne w każdym momencie. Nieprawdziwe, niekompletne lub przestarzałe informacje mogą skutkować natychmiastowym zakończeniem konta w Usłudze. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego konta i hasła, w tym ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszelkie czynności lub działania, które wystąpią na twoim koncie i/lub hasłem, czy hasło jest związane z naszą Usługą czy usługą innej strony trzeciej. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu zabezpieczeń lub nieautoryzowanym użyciu twojego konta. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub takiej, która nie jest legalnie dostępna do użycia, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu niż ty, bez odpowiedniej autoryzacji. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika żadnej nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi, zakończenia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według naszego wyłącznego uznania.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Bitculator. Bitculator nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami żadnych stron trzecich ani usług. Nie gwarantujemy ofert żadnej z tych jednostek/indywidualności ani ich stron internetowych. Na przykład, przedstawione Warunki korzystania zostały stworzone za pomocą aplikacji internetowej PolicyMaker.io, darmowego narzędzia do generowania wysokiej jakości dokumentów prawnych. Generator Warunków korzystania z usługi PolicyMaker to łatwe w użyciu darmowe narzędzie do tworzenia doskonałego standardowego szablonu Regulaminu świadczenia usług dla strony internetowej, bloga, sklepu internetowego lub aplikacji. AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPÓŁKA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA, BEZPOŚREDNIO CZY NIEBEZPOŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE LUB DOMNIEMANE POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB ZALEŻNOŚCIĄ OD ZAWARTOŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA LUB PRZEZ TAKIE STRONY INTERNETOWE LUB USŁUGI STRON TRZECICH. ZDECYDOWANIE RADZIMY CI PRZECZYTANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI I POLITYKI PRYWATNOŚCI WSZYSTKICH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG, KTÓRE ODWIEDZASZ.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ZAPOSREDNICTWIE W PRAWO, TY BĘDZIESZ NAS I NASZYCH OFICERÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW NALEŻY WYROZUMIEĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, OKAZJONALNE CZY WYNIKAJĄCE, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB (W TYM OPŁATY ADWOKATÓW I WSZYSTKIE POWIĄZANE KOSZTY I WYDATKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, LUB W POSTĘPOWANIU LUB NA APPELU, JEŻELI TAKIE, CZY NIE POSTĘPOWANIE LUB POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE JEST ZAINICJOWANE), CZY TO W DZIAŁANIU ZAWIERANIA UMOWY, NIEDOCHOWANIA, CZY INNEGO CZYNNOŚCI NIEDELIKATNEJ, LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKAKOLWIEK ROSZCZENIE O SZKODY OSOBISTE CZY MAJĄTKOWE, WYNIKŁE Z NINIEJSZEJ UMOWY I JAKIEJKOLWIEK NARUSZENIE PRZEZ CIEBIE JAKICHKOLWIEK USTAW FEDERALNYCH, PAŃSTWOWYCH CZY LOKALNYCH, PRZEPISÓW, STATUTÓW, ZASAD CZY PRZEPISÓW, NAWET JEŻELI SPÓŁKA WCZEŚNIEJ POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. O ZAPOSREDNICTWIE W PRAWO, JEŻELI STWIERDZI SIĘ, ŻE JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI, BĘDZIE ONA OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI, A W ŻADNYM PRZYPADKU NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE ODSZKODOWANIA KARNE CZY SKOMPENSOWANE SZKODY. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, OKAZJONALNYCH LUB SKOMPENSOWANYCH, DLATEGO OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE OBEJMOWAĆ CIEBIE.

Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych. Nasza polityka polega na reagowaniu na każde twierdzenie, że Zawartość zamieszczona na Usłudze narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej ('Naruszenie') jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony w imieniu takiego, i uważasz, że utwór objęty prawem autorskim został skopiowany w sposób naruszający prawa autorskie, zgłoś swoje roszczenie drogą e-mailową na [email protected], z tematem: „Naruszenie praw autorskich” i zawrzyj w swoim zgłoszeniu szczegółowy opis rzekomego naruszenia, zgodnie z opisem poniżej, w sekcji „Zawiadomienie i procedura dotycząca roszczeń o naruszenie praw autorskich DMCA”. Możesz ponieść odpowiedzialność za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) za błędne przedstawienie lub złośliwe roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich jakiejkolwiek Zawartości znalezionej na lub za pośrednictwem Usługi podlegającej prawom autorskim.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem Danii, które będzie miało zastosowanie do umowy bez względu na przepisy prawa dotyczące konfliktu prawnego. Nasze zaniechanie egzekwowania jakiejkolwiek prawo lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują wszelkie poprzednie umowy, jakie mogły istnieć między nami dotyczące Usługi.

Raportowanie błędów i opinie

Możesz przekazywać nam bezpośrednio na [email protected] lub za pośrednictwem stron trzecich informacje i opinie dotyczące błędów, sugestii dotyczących ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych spraw związanych z naszą Usługą ('Opinie'). Zgadzasz się i akceptujesz, że: (i) nie zachowasz, nie nabędziesz ani nie wniesiesz żadnego prawa własności intelektualnej ani innego prawa, tytułu lub interesu w lub do Opinii; (ii) Przedsiębiorstwo może mieć pomysły na rozwój podobne do Opinii; (iii) Opinie nie zawierają poufnych informacji ani informacji własnościowej od ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej; i (iv) Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do Opinii. W przypadku niemożliwości przeniesienia własności Opinii ze względu na obowiązujące przepisy prawa, udzielasz Przedsiębiorstwu i jego spółkom zależnym wyłącznej, przenoszalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej, sublicencjonowalnej, nieograniczonej i perpetualnej licencji na korzystanie (w tym kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych, publikowanie, dystrybucję i komercjalizację) Opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu.

Rozwiązanie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twoje konto i uniemożliwić dostęp do Usługi, bez wcześniejszego zawiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego własnego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym, ale nie tylko, naruszenia Warunków. Jeśli chcesz zakończyć swoje konto, po prostu przestań korzystać z Usługi. Wszystkie postanowienia Warunków, które z natury powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym, między innymi, postanowienia dotyczące własności, odmowy gwarancji, zobowiązań do odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesyłanie opinii, komentarzy i wniosków o pomoc techniczną drogą e-mailową na adres: [email protected] lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są opłacane na zasadzie subskrypcji ('Subskrypcje'). Płatność za Subskrypcje jest pobierana z góry, w cyklach rozliczeniowych i okresowych ('Cykl Rozliczeniowy'). Cykle rozliczeniowe są ustawiane w zależności od rodzaju planu subskrypcji, który wybierzesz podczas zakupu Subskrypcji. Pod koniec każdego Cyklu Rozliczeniowego Twoja Subskrypcja automatycznie odnowi się na tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub Bitculator ją anuluje. Możesz anulować odnowienie Subskrypcji zarówno za pośrednictwem swojej strony zarządzania kontem online, jak i poprzez kontakt z zespołem obsługi klienta pod adresem [email protected]. Do przetworzenia płatności za subskrypcję wymagana jest ważna metoda płatności. Musisz dostarczyć Bitculatorowi dokładne i pełne informacje rozliczeniowe, obejmujące między innymi imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy lub kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o ważnej metodzie płatności. Przesyłając takie informacje płatnicze, automatycznie upoważniasz Bitculator do obciążania wszystkich opłat za subskrypcję pobieranych za pośrednictwem twojego konta na dowolne instrumenty płatnicze. Jeżeli automatyczne obciążanie nie powiedzie się z jakiejkolwiek przyczyny, Bitculator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia dostępu do Usługi.

Uznanie

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI LUB INNYCH USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS, AKCEPTUJESZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ TE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I ZGADZASZ SIĘ Z NIMI.

Wstęp

Witaj w Bitculator (“Spółka”, “my”, “nasza”, “nasze”)! Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi (“Warunki”, “Regulamin Usługi”) regulują korzystanie z naszej witryny znajdującej się pod adresem www.bitculator.com (wspólnie lub indywidualnie "Usługa") obsługiwanej przez Bitculator. Nasza Polityka Prywatności również reguluje korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych. Twoja zgoda na korzystanie z naszej usługi obejmuje te Warunki oraz naszą Politykę Prywatności (“Umowy”). Oświadczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy oraz zgadzasz się być nimi związany. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz zastosować się do) Umów, nie możesz korzystać z Usługi, ale daj nam znać, wysyłając e-mail na adres [email protected], abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać z Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Zawartości dostarczanej przez użytkowników), funkcje i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością Bitculatora i jego licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami krajowymi i zagranicznymi. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Bitculatora.

Zakazane Użycia

Możesz korzystać z Usługi tylko w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Zgadzasz się nie używać Usługi: 0.1. W sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe. 0.2. W celu wykorzystania, zaszkodzenia lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia nieletnim w żaden sposób, wystawiając je na nieodpowiednią zawartość lub w inny sposób. 0.3. Do przesyłania lub uzyskiwania przesyłania jakiejkolwiek treści reklamowej lub promocyjnej, w tym 'śmieci', 'listów łańcuchowych', 'spam'u' lub jakiejkolwiek innej podobnej oferty. 0.4. Do udawania lub próby udawania Przedsiębiorstwa, pracownika Przedsiębiorstwa, innego użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. 0.5. W sposób naruszający prawa innych lub w sposób nielegalny, groźny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością. 0.6. W celu zaangażowania się w jakiekolwiek inne zachowanie, które ogranicza lub hamuje korzystanie lub przyjemność z Usługi przez kogokolwiek lub które, według naszego uznania, może szkodzić lub obrażać Przedsiębiorstwo lub użytkowników Usługi lub ich narażać na odpowiedzialność. Ponadto zgadzasz się nie: 0.1. Używać Usługi w sposób, który może wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub upośledzić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inną stronę, w tym jej zdolność do uczestniczenia w działaniach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi. 0.2. Używaj jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka dostępu do Usługi w jakimkolwiek celu, w tym do monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek treści na Usłudze. 0.3. Używaj jakiegokolwiek procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek treści na Usłudze lub do jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego celu bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. 0.4. Używaj jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub rutyny, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Usługi. 0.5. Wprowadź jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inny materiał złośliwy lub technologicznie szkodliwy. 0.6. Próbuj uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać jakąkolwiek część Usługi, serwera, na którym jest przechowywana Usługa, lub jakikolwiek serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do Usługi. 0.7. Zaatakuj Usługę za pomocą ataku typu odmowa usługi lub ataku typu rozproszonego odmowa usługi. 0.8. Podjąć jakiekolwiek działanie, które może uszkodzić lub sfałszować ocenę Przedsiębiorstwa. 0.9. W przeciwnym razie próbuj ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Usługi.

Zakupy

Jeśli chcesz zakupić produkt lub usługę dostępną przez Usługę (“Zakup”), możesz być poproszony o podanie pewnych informacji istotnych dla Twojego Zakupu, w tym między innymi numer karty kredytowej lub debetowej, datę ważności karty, adres rozliczeniowy i informacje dotyczące wysyłki. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz legalne prawo do korzystania z dowolnej karty lub innej metody płatności w związku z dowolnym Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne. Możemy korzystać z usług firm trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając nam swoje informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania tych informacji tym stronom trzecim zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego zamówienia w dowolnym czasie z powodów, takich jak dostępność produktu lub usługi, błędy w opisie lub cenie produktu lub usługi, błąd w zamówieniu lub z innych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy lub anulowania Twojego zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Zawartość

Nasza Usługa pozwala ci zamieszczać, łączyć, przechowywać, udostępniać i w inny sposób udostępniać pewne informacje, tekst, grafikę, filmy lub inny materiał ('Zawartość'). Jesteś odpowiedzialny za Zawartość, którą zamieszczasz na lub za pośrednictwem Usługi, w tym za jej legalność, wiarygodność i odpowiedniość. Zamieszczając Zawartość na lub za pośrednictwem Usługi, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Zawartość jest twoja (należysz do niej) i/lub masz prawo do jej używania oraz prawo do udzielenia nam praw i licencji, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, a (ii) zamieszczanie twojej Zawartości na lub za pośrednictwem Usługi nie narusza praw prywatności, praw publiczności, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia konta każdej osoby, która naruszy prawa autorskie. Zachowujesz wszelkie prawa do dowolnej Zawartości, którą przesyłasz, zamieszczasz lub wyświetlasz na lub za pośrednictwem Usługi, i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Zawartość, którą zamieszczasz ty lub jakakolwiek trzecia strona na lub za pośrednictwem Usługi. Jednak zamieszczając Zawartość za pomocą Usługi, udzielasz nam prawa i licencji do korzystania, modyfikowania, publicznego wykonania, publicznego wyświetlania, reprodukcji i dystrybucji takiej Zawartości na i za pośrednictwem Usługi. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania Twojej Zawartości innym użytkownikom Usługi, którzy również mogą korzystać z Twojej Zawartości zgodnie z tymi Warunkami. Bitculator ma prawo, ale nie obowiązek monitorować i edytować całą Zawartość dostarczaną przez użytkowników. Ponadto Zawartość dostępna na lub za pośrednictwem tej Usługi jest własnością Bitculatora lub używana za zgodą. Nie wolno ci dystrybuować, modyfikować, przesyłać, ponownie używać, pobierać, ponownie zamieszczać, kopiować ani używać tej Zawartości, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla własnych korzyści, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody od nas.

Zawiadomienie i procedura dotycząca roszczeń o naruszenie praw autorskich DMCA

Możesz złożyć powiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (DMCA), dostarczając naszemu Agentowi Praw Autorskich następujące informacje na piśmie (zobacz 17 U.S.C 512(c)(3) dla dalszych szczegółów): 0.1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela interesu praw autorskich; 0.2. opis utworu objętego prawami autorskimi, który uważasz za naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej), gdzie znajduje się utwór objęty prawami autorskimi, lub kopia utworu objętego prawami autorskimi; 0.3. identyfikacja adresu URL lub innego konkretngo miejsca na Usłudze, gdzie znajduje się materiał, który uważasz za naruszający; 0.4. twój adres, numer telefonu i adres e-mail; 0.5. oświadczenie od ciebie, że masz uzasadnione przekonanie, iż sporny użytek nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo; 0.6. oświadczenie od ciebie, złożone pod przysięgą, że powyższe informacje w twoim zgłoszeniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Możesz skontaktować się z naszym Agentem Praw Autorskich za pośrednictwem e-maila na adres [email protected].

Zmiany opłat

Bitculator, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może modyfikować opłaty za Subskrypcje. Każda zmiana opłaty za Subskrypcję stanie się skuteczna na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego. Bitculator dostarczy ci uzasadnionej wcześniejszej informacji o każdej zmianie opłat za Subskrypcję, aby dać ci możliwość zakończenia Subskrypcji przed wejściem w życie takiej zmiany. Twoje dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmiany opłaty za Subskrypcję stanowi zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej kwoty opłaty za Subskrypcję.

Zmiany w Usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów dostarczanych za pośrednictwem Usługi, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu całość lub część Usługi będzie niedostępna w dowolnym czasie lub na określony okres. Czasami możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

Zmiany w Warunkach

Możemy zmieniać Warunki w dowolnym czasie, zamieszczając zmienione warunki na tej stronie. Twój obowiązek to okresowe przeglądanie tych Warunków. Korzystanie z Platformy po opublikowaniu zaktualizowanych Warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na te zmiany. Oczekuje się, że będziesz regularnie sprawdzał tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie jakichkolwiek poprawek, zgadzasz się być związany nowymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, nie masz uprawnień do korzystania z Usługi.

Zrzeczenie się i Zdolność do Podziału

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek postanowienia Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia, a każde niezastosowanie przez Spółkę prawa lub postanowienia w Warunkach nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków jest uznawane przez sąd lub inny sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, takie postanowienie zostanie wyłączone lub ograniczone w minimalnym stopniu, aby pozostałe postanowienia Warunków nadal obowiązywały w pełnym zakresie.

Zwroty

Wydajemy zwroty za Umowy w ciągu 30 dni od pierwotnego zakupu Umowy.