xp

21,000,000

Poziom:

1,337

Kryptowaluty:

109

Giełdy:

10

Portfele:

109

Kapitalizacja rynkowa:

$2,182,410,272,577

Wolumen 24h:

$38,813,417,052

Public Key

Udostępnij w mediach społecznościowych

Co oznacza Public Key w terminologii kryptowalutowej?

W kontekście technologii blockchain i kryptografii, klucz publiczny to kod kryptograficzny lub ciąg znaków pochodzący z klucza prywatnego. Jest to unikalny identyfikator związany z cyfrowym portfelem i jest publicznie udostępniany do otrzymywania środków kryptowalutowych lub interakcji z innymi uczestnikami na sieci blockchain.

Klucz publiczny jest wyodrębniany z klucza prywatnego za pomocą określonych algorytmów matematycznych. Podczas gdy klucz prywatny jest trzymany w tajemnicy i znany jedynie właścicielowi portfela, klucz publiczny ma być otwarcie dostępny i dzielony z innymi.

Klucz publiczny służy do generowania odpowiadającego mu adresu portfela, który pełni funkcję celu odbierania środków. Gdy użytkownik chce otrzymać kryptowaluty od innego uczestnika, udostępnia swój klucz publiczny lub adres portfela. Klucz publiczny nie ujawnia żadnych informacji na temat klucza prywatnego, co zapewnia bezpieczeństwo i prywatność środków w portfelu.

Oprócz odbierania środków, klucz publiczny odgrywa kluczową rolę w weryfikacji cyfrowych podpisów. Gdy użytkownik inicjuje transakcję, podpisuje ją za pomocą swojego klucza prywatnego, tworząc unikalny cyfrowy podpis. Ten podpis może być zweryfikowany przez każdego przy użyciu odpowiadającego klucza publicznego. Stanowi to dowód, że transakcja została zainicjowana przez właściciela klucza prywatnego skojarzonego z tym kluczem publicznym.

Ważne jest zaznaczenie, że chociaż klucz publiczny jest publicznie dostępny, to obliczeniowo niemożliwe jest odwrócenie klucza prywatnego z klucza publicznego. Ta właściwość jest fundamentalna dla bezpieczeństwa systemów kryptograficznych i zapewnia, że klucz prywatny pozostaje poufny.

Klucz publiczny to istotny składnik asymetrycznych algorytmów szyfrowania i podpisywania cyfrowego używanych w technologii blockchain. Umożliwia bezpieczną komunikację, weryfikowalność i prywatność w transakcjach i interakcjach na sieci blockchain.

Podsumowując, klucz publiczny to kod kryptograficzny lub ciąg znaków pochodzący z klucza prywatnego. Pełni funkcję unikalnego identyfikatora związanego z cyfrowym portfelem i jest otwarcie udostępniany do otrzymywania środków kryptowalutowych lub interakcji z innymi na sieci blockchain. Klucz publiczny służy do generowania adresu portfela dla odbierania środków i jest istotny w weryfikacji cyfrowych podpisów. Chociaż klucz publiczny jest dostępny dla wszystkich, nie ujawnia żadnych informacji na temat odpowiadającego mu klucza prywatnego. Zapewnia to bezpieczeństwo, prywatność i integralność transakcji blockchain.

Czy uważasz, że to pojęcie jest jasno zdefiniowane?

Tak

Nie

Odkryj Inne Termy Kryptowalutowe

Private Key

W kontekście technologii blockchain i kryptowalut, klucz prywatny to kod kryptograficzny lub losowo generowany ciąg znaków, który pełni główną rolę w cyfrowym portfelu.

Czytaj więcej

Portfolio Tracker

Portfolio Tracker to narzędzie lub aplikacja komputerowa, która pomaga osobom lub inwestorom monitorować i zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi w sposób scentralizowany i zorganizowany.

Czytaj więcej

Portfolio

W kontekście finansów i inwestycji portfolio to kolekcja lub kombinacja różnych aktywów utrzymywanych przez osobę lub podmiot.

Czytaj więcej

Paper Wallet

Paper Wallet to forma przechowywania kryptowalut offline. Polega na wygenerowaniu i wydrukowaniu kluczy publicznego i prywatnego skojarzonych z portfelem kryptowalutowym na fizycznym kawałku papieru lub innym trwałym materiale.

Czytaj więcej

PoS

PoS, czyli Proof of Stake, to mechanizm konsensusu używany w sieciach blockchain do potwierdzania i zatwierdzania transakcji oraz osiągania porozumienia między uczestnikami.

Czytaj więcej

PoW

PoW, co oznacza Proof of Work, to mechanizm konsensusu używany w sieciach blockchain do potwierdzania i zatwierdzania transakcji, utrzymania bezpieczeństwa sieci oraz osiągania porozumienia między uczestnikami.

Czytaj więcej

Sat

Sat to termin często używany w świecie kryptowalut, odnoszący się do najmniejszej jednostki Bitcoina, wiodącej zdecentralizowanej cyfrowej waluty.

Czytaj więcej

Satoshi

Satoshi to termin często używany w społeczności kryptowalutowej, odnoszący się do najmniejszej jednostki Bitcoina, pionierskiej zdecentralizowanej cyfrowej waluty.

Czytaj więcej