Kryptowaluty:

109

Giełdy:

10

Portfele:

109

Kapitalizacja rynkowa:

$2,195,842,102,027

Wolumen 24h:

$35,535,546,978

Smart Contract

Udostępnij w mediach społecznościowych

Co oznacza Smart Contract w terminologii kryptowalutowej?

Smart contract (umowa inteligentna) to umowa samowykonująca, w której warunki umowy są bezpośrednio zapisane w linijkach kodu. Działa na platformie blockchain, takiej jak Ethereum, i automatycznie egzekwuje warunki uzgodnione przez zaangażowane strony. Umowy inteligentne eliminują potrzebę pośredników, ponieważ są zaprojektowane do samodzielnego wykonywania i egzekwowania umowy. Umowy inteligentne są tworzone przy użyciu języków programowania specjalnie zaprojektowanych do ich tworzenia, takich jak Solidity dla Ethereum. Zawierają one zestaw reguł i warunków, które definiują działania do podjęcia w przypadku wystąpienia określonych z góry zdefiniowanych zdarzeń. Mogą to być spełnienie określonych warunków, upływ czasu lub wystąpienie zewnętrznych wyzwalaczy.

Po wdrożeniu na blockchainie umowy inteligentne są niezmienne, przezroczyste i odporne na manipulacje. Kod oraz wykonanie umowy mogą być sprawdzone i zweryfikowane przez każdego na sieci blockchain, co zapewnia zaufanie i eliminuje potrzebę polegania wyłącznie na pośrednikach. Potencjalne zastosowania umów inteligentnych są ogromne. Mogą być używane do różnych celów, w tym transakcji finansowych, zarządzania łańcuchem dostaw, umów dotyczących nieruchomości, zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i wielu innych. Umowy inteligentne mogą automatyzować procesy, usprawniać operacje oraz zwiększać bezpieczeństwo i przejrzystość w różnych branżach.

Gdy zdefiniowane warunki umowy inteligentnej są spełnione, umowa automatycznie wykonuje uzgodnione działania. Na przykład, w prostym przypadku finansowej umowy inteligentnej, gdy Strona A przesyła określoną ilość kryptowaluty Stronie B, umowa inteligentna automatycznie przekazuje odpowiednie aktywa Stronie B bez potrzeby ręcznej interwencji. Umowy inteligentne oferują kilka zalet w porównaniu do tradycyjnych umów. Są samowykonujące, eliminują potrzebę pośredników i redukują związane z nimi koszty i opóźnienia. Są również bardziej bezpieczne, ponieważ kod jest przechowywany na blockchainie i jest odporny na manipulacje. Przejrzystość i niezmienność umów inteligentnych sprzyjają zaufaniu między zaangażowanymi stronami.

Jednak ważne jest zauważenie, że umowy inteligentne są tak niezawodne, jak kod, na którym są oparte. Wady lub podatności w kodzie mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. Dlatego ważne jest przeprowadzanie dokładnych testów, audytów i środków bezpieczeństwa podczas tworzenia i wdrażania umów inteligentnych.

Podsumowując, umowa inteligentna to umowa samowykonująca, w której warunki umowy są bezpośrednio zapisane w linijkach kodu. Działa na platformie blockchain, samodzielnie wykonując i egzekwując umowę bez potrzeby pośredników. Umowy inteligentne oferują przejrzystość, niezmienność i bezpieczeństwo, mogą automatyzować procesy i usprawniać operacje w różnych branżach. Dokładne testy i audyty są ważne dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa umów inteligentnych.

Czy uważasz, że to pojęcie jest jasno zdefiniowane?

Tak

Nie

Odkryj Inne Termy Kryptowalutowe