Tiền Điện Tử:

109

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

109

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,314,696,555,901

Khối Lượng 24 Giờ:

$34,597,190,875

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bản Khai Báo này. -Qua Email: [email protected]

Sự Đồng Ý Của Bạn

Chúng tôi đã cập nhật Điều Khoản Sử Dụng để cung cấp cho bạn sự minh bạch hoàn chỉnh về những gì đang được thiết lập khi bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi và cách nó đang được sử dụng. Bằng cách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện một giao dịch mua sắm, bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi và đồng ý với những điều khoản này.

Thay Đổi Trong Bản Khai Báo

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tài liệu này để chúng phản ánh đúng Dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Trừ khi có yêu cầu khác theo luật lệ, những thay đổi sẽ được đăng ở đây một cách nổi bật. Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc bởi Bản Khai Báo được cập nhật. Nếu bạn không muốn đồng ý với Bản Khai Báo này hoặc bất kỳ Bản Khai Báo cập nhật nào, bạn có thể xóa tài khoản của mình.

Thông Báo Giáo Dục

Mọi thông tin được cung cấp bởi Bitculator chỉ mang tính giáo dục, và không nên được hiểu là một đề xuất cho một kế hoạch điều trị cụ thể, sản phẩm hoặc hành động cụ thể. Bitculator là một nhà phân phối và không phải là một nhà xuất bản của nội dung do bên thứ ba cung cấp; do đó, Bitculator không thực hiện kiểm soát biên tập đối với nội dung đó và không đảm bảo hoặc đại diện về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hiện đại của bất kỳ thông tin hoặc nội dung giáo dục nào được cung cấp qua Bitculator hoặc có thể truy cập qua Bitculator. Mà không giới hạn điều trên, Bitculator cụ thể từ chối mọi bảo hành và đại diện trong bất kỳ nội dung nào được truyền tải trên hoặc liên quan đến Bitculator hoặc trên các trang web có thể xuất hiện dưới dạng liên kết trên Bitculator, hoặc trong các sản phẩm được cung cấp như một phần của hoặc liên quan đến Bitculator. Không có lời khuyên miệng hoặc thông tin bằng văn bản nào được Bitculator hoặc bất kỳ công ty liên kết, nhân viên, quan chức, giám đốc, đại lý hoặc người tương tự nào của Bitculator cung cấp sẽ tạo ra bảo hành.

Thông Báo Quảng Cáo

Trang web/ứng dụng này có thể chứa quảng cáo và liên kết từ bên thứ ba đến các trang web của bên thứ ba. Bitculator không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc phù hợp của bất kỳ thông tin nào được chứa trong những quảng cáo hoặc trang web đó và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về hành vi hoặc nội dung của những quảng cáo và trang web đó cũng như những sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Quảng cáo giữ cho Bitculator và nhiều trang web và dịch vụ mà bạn sử dụng miễn phí. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng quảng cáo là an toàn, không gây phiền nhiễm và liên quan nhất có thể. Quảng cáo từ bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác nơi hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo không phải là sự đảm bảo hoặc đề xuất của Bitculator đối với các trang web, hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bitculator không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo nào, những lời hứa được đưa ra hoặc chất lượng/đáng tin cậy của sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Định nghĩa và các thuật ngữ chính Để giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nhất trong Thông báo từ chối trách nhiệm này, mỗi khi có tham chiếu đến bất kỳ thuật ngữ nào, đều được đặt ra một cách rõ ràng như sau: - Cookie: một lượng nhỏ dữ liệu được tạo ra bởi một trang web và được lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn. Nó được sử dụng để nhận biết trình duyệt của bạn, cung cấp phân tích, nhớ thông tin về bạn như sở thích ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập. - Công ty: khi chính sách này đề cập đến "Công ty," "chúng tôi," "chúng ta," hoặc "của chúng tôi," nó đề cập đến Bitculator, người chịu trách nhiệm về thông tin của bạn dưới Thông báo từ chối trách nhiệm này. - Dịch vụ: đề cập đến dịch vụ do Bitculator cung cấp, như mô tả trong các điều khoản liên quan (nếu có) và trên nền tảng này. - Trang web: Trang web của Bitculator, có thể truy cập qua URL: www.bitculator.com - Bạn: một người hoặc tổ chức đã đăng ký với Bitculator để sử dụng Dịch vụ.

Trách nhiệm hạn chế

Bitculator nỗ lực cập nhật và/hoặc bổ sung nội dung trang web/ứng dụng của mình một cách đều đặn. Mặc dù chúng tôi chăm sóc và chú ý, nội dung có thể bị thiếu sót và/hoặc không chính xác. Các tài liệu được cung cấp trên trang web/ứng dụng được cung cấp mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm hoặc đòi hỏi về tính chính xác của chúng. Những tài liệu này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước từ Bitculator. Đặc biệt, tất cả các giá trên trang web/ứng dụng đều được nêu ra dưới điều kiện có lỗi đánh máy và lập trình. Không chịu trách nhiệm về hậu quả của những lỗi đó. Không có thoả thuận nào được ký kết dựa trên những lỗi đó. Bitculator sẽ không chịu trách nhiệm về siêu liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba được bao gồm trên trang web/ứng dụng. Từ trang web/ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo dõi siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và tính chất của những trang web này. Những liên kết đến các trang web khác này không ngụ ý sự đề xuất đối với toàn bộ nội dung được tìm thấy trên những trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội loại bỏ một liên kết có thể đã "xấu đi". Hãy cũng nhớ rằng khi bạn rời khỏi trang web/ứng dụng của chúng tôi, các trang web khác có thể có chính sách quyền riêng tư và điều khoản khác nhau mà chúng tôi không kiểm soát. Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của những trang web này cũng như "Điều khoản Dịch vụ" của họ trước khi tham gia bất kỳ giao dịch kinh doanh hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến những tài liệu này đều thuộc về Bitculator. Việc sao chép, phân phối và bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với những tài liệu này đều không được phép mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bitculator, trừ khi có quy định khác trong các quy định của pháp luật bắt buộc (như quyền trích dẫn), trừ khi có quy định khác cho một số tài liệu cụ thể.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung

Dịch vụ Bitculator và nội dung của nó được cung cấp "như đã" và "như có sẵn" mà không có bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào của bất kỳ loại nào, có tính chất rõ ràng hoặc ngụ ý. Bitculator là một nhà phân phối và không phải là một nhà xuất bản của nội dung do bên thứ ba cung cấp; do đó, Bitculator không thực hiện kiểm soát biên tập nào đối với nội dung đó và không có bảo hành hoặc đại diện về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính mới nhất của bất kỳ thông tin, nội dung, dịch vụ hoặc hàng hóa nào được cung cấp qua Dịch vụ Bitculator. Không giới hạn điều trên, Bitculator chú ý tuyên bố mọi bảo hành và đại diện trong mọi nội dung được truyền tải trên hoặc liên quan đến Dịch vụ Bitculator hoặc trên các trang web có thể xuất hiện dưới dạng liên kết trên Dịch vụ Bitculator, hoặc trong các sản phẩm được cung cấp như một phần của hoặc khác liên quan đến Dịch vụ Bitculator, bao gồm mà không giới hạn bảo hành về tính trương thành, tính phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba. Không có lời khuyên nào hoặc thông tin bằng văn bản được cung cấp bởi Bitculator hoặc bất kỳ công ty liên kết, nhân viên, quan chức, giám đốc, đại lý hoặc người tương tự nào của nó sẽ tạo ra một bảo hành. Thông tin về giá và tính sẵn có có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không giới hạn điều trên, Bitculator không bảo đảm rằng Dịch vụ Bitculator sẽ hoạt động liên tục, không bị làm hỏng, đúng thời điểm hoặc không có lỗi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Các tài liệu, bất kỳ ý kiến hoặc thông tin nào được cung cấp bởi Bitculator đều chỉ mang tính chất giáo dục và không có gì được truyền đạt hoặc cung cấp nên được coi là tư vấn pháp lý, kế toán hoặc thuế. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện với thông tin bạn nhận được từ Bitculator. Do đó, bằng cách truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã được đánh giá bởi một chuyên gia pháp lý đủ năng lực (tức là luật sư của bạn) đã cho bạn sự đồng ý tham gia vào bất kỳ hoạt động pháp lý nào. Vui lòng liên hệ với luật sư, kế toán hoặc chuyên gia thuế của bạn với bất kỳ câu hỏi cụ thể nào bạn có liên quan đến thông tin được cung cấp đó thuộc tính pháp lý, kế toán hoặc thuế.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm tài chính

Doanh số bán hàng toàn bộ là một thước đo không theo chuẩn GAAP. Chúng tôi sử dụng nó để thể hiện tổng nhu cầu trên tất cả các trang web và cửa hàng của chúng tôi. Số này đo lường giá trị đô la của đơn đặt hàng được đặt trong năm trước khi tích lũy cho một số mục nhất định như đổi trả, và nó bỏ qua một số thời điểm cắt cụ thể được yêu cầu bởi GAAP cho mục đích nhận diện doanh thu. Nếu chúng tôi là một công ty niêm yết, chúng tôi sẽ phải điều hòa doanh số bán hàng toàn bộ với chỉ số GAAP gần nhất (doanh số ròng), nhưng hiện nay chúng tôi là một công ty tư nhân nên số doanh số bán hàng toàn bộ nên được xem như một con số thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn bè. Tài liệu này chứa đựng các tuyên bố có tính tiên đoán có liên quan đến những rủi ro và không chắc chắn, cũng như giả định rằng, nếu chúng bao giờ xảy ra hoặc chứng minh là không chính xác, có thể gây ra hoặc dẫn đến kết quả khác biệt với những gì được bày tỏ hoặc ngụ ý bởi những tuyên bố và giả định tiên đoán. Những rủi ro và không chắc chắn này bao gồm, nhưng không giới hạn đến, rủi ro suy thoái kinh tế, rủi ro mua nhiều hoặc mua ít, rủi ro người tiêu dùng không mua sắm trực tuyến trên trang web của chúng tôi ở mức chúng tôi dự kiến, rủi ro thiếu nguồn cung cấp, rủi ro cạnh tranh mới hoặc ngày càng gia tăng, rủi ro thiếu hụt tự nhiên hoặc một loại thảm họa khác ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động lịch sử hoặc máy chủ web của chúng tôi, và rủi ro thế giới nói chung đang đến hồi kết. Tất cả các tuyên bố ngoại trừ tuyên bố lịch sử là tuyên bố có thể được coi là tuyên bố có tính tiên đoán, bao gồm tuyên bố về kỳ vọng hoặc niềm tin; và mọi tuyên bố về giả định cơ bản bất kỳ tuyên bố nào trước đó. Bitculator không chịu nghĩa vụ và không có ý định cập nhật những tuyên bố có tính tiên đoán này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Liên kết liên kết

Bitculator có các liên kết liên kết và trong phần này của Tuyên bố từ chối trách nhiệm, chúng tôi sẽ giải quyết cách chúng tôi sử dụng những liên kết liên kết này từ các trang web/công ty và sản phẩm khác. Các "liên kết liên kết" này là các URL cụ thể chứa ID hoặc tên người liên kết. Tuân thủ theo hướng dẫn của FTC, vui lòng giả định về những điều sau đây về liên kết và bài viết trên trang web này: - Tất cả các liên kết trên Bitculator đều là liên kết liên kết mà chúng tôi nhận được một khoản hoa hồng nhỏ từ doanh số bán hàng của một số sản phẩm nhất định, nhưng giá vẫn giống nhau đối với bạn. Khi Bitculator phát triển, chi phí liên quan đến việc vận hành và duy trì nó cũng tăng lên, và các liên kết liên kết là một cách chúng tôi giúp giảm bớt các chi phí này. - Nếu chúng tôi đăng một liên kết liên kết đến một sản phẩm, đó là điều chúng tôi sử dụng, hỗ trợ và sẽ giới thiệu mà không có liên kết liên kết. - Trừ khi có ghi chú khác, tất cả đánh giá đều là về các sản phẩm chúng tôi đã mua và chúng tôi không được thanh toán hoặc bồi thường bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi có thể tham gia vào các chương trình liên kết như: - Các chương trình khác

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Liên kết đến Trang web Khác

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này chỉ áp dụng đối với Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web khác không được vận hành hoặc kiểm soát bởi Bitculator. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc quan điểm được diễn đạt trong những trang web đó, và những trang web đó không được kiểm tra, theo dõi hoặc kiểm tra độ chính xác hoặc đầy đủ bởi chúng tôi. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để chuyển từ Dịch vụ sang một trang web khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm những trang web có liên kết trên nền tảng của chúng tôi, đều phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó. Các bên thứ ba như vậy có thể sử dụng cookie hoặc các phương pháp khác để thu thập thông tin về bạn. Nếu Bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích Bạn xem xét Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản của mỗi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Lỗi và Lạc lõng

Bitculator không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, mã nguồn hoặc bất kỳ không chính xác nào khác. Bitculator không cung cấp bảo hành hoặc cam kết. Trong mọi trường hợp, Bitculator sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, cho dù trong hành động hợp đồng, tội lỗi hoặc tội lỗi khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Bitculator giữ quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ mọi lúc mà không cần thông báo trước.