Tiền Điện Tử:

109

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

109

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,283,083,933,637

Khối Lượng 24 Giờ:

$37,426,459,918

Bitcoin giải quyết vấn đề đảo ngược

Bitcoin giải quyết một vấn đề chưa từng được giải quyết trước đó. Vấn đề đó được gọi là 'Vấn đề Đảo Ngược'. Đó là một vấn đề đối với tự do tương tác của loài người trên quy mô toàn cầu và vượt qua biên giới mà không cần đến một bên thứ ba đáng tin cậy có thể có chủ ý hoặc không chủ ý đảo ngược hoặc dừng giao dịch.