Phóng

Tiền Điện Tử:

2,117

Các Sàn Giao Dịch:

10

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,243,771,578,670

Khối Lượng 24 Giờ:

$34,180,051,536

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

Xếp Hạng #1
Coin

N/A

N/A

Tổng cộng

$0.100

/

$66,131

$73,637

Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại

Mar 13 2024

$67.95

Mức Thấp Nhất Mọi Thời Đại

Jul 06 2013

Thắng
Năm12
Tháng91
Thua
Năm3
Tháng75
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total