Tiền Điện Tử:

109

Các Sàn Giao Dịch:

10

Ví:

109

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,283,083,933,637

Khối Lượng 24 Giờ:

$37,426,459,918

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

Thắng

Năm

12

Tháng

93

Thua

Năm

3

Tháng

76

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Avg
Total